By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
Supvan SP-L70050S silver printing label, Silver label label roll for Supvan SP650E printerSupvan SP-L70050S silver printed label, 50mm wide, 70M/Roll
 • Online only
 • On sale!
 • New
Supvan SP-R130ESL ink cartridge, Supvan-SP650E cable card printer ink ribbonSupvan SP-SP-R130ESL ink ribbon, silver
 • Online only
 • On sale!
 • New
₫950,000.00
supvan-R130EGD ink cartridge, supvan printer ink SP650E
 • Online only
 • On sale!
 • New
₫950,000.00
supvan ribbon SP-R130EBU Supvan ribbon SP-R130EBU
 • Online only
 • On sale!
 • New
₫950,000.00
Supvan ribbon SP-R130EGN, Supvan ink ribbon SP-R130EGN, Supvan printer ink SP650E
 • Online only
 • On sale!
 • New
₫950,000.00
Our services
100% Secure payment
100% Secure payment
Safe payment security technology
Safe Shopping
Safe Shopping
Customer information is securely protected
Support . 24H
Support . 24H
Quick support | Phone: 0939215809
Flexible purchasing
Flexible purchasing
No need to move. Order remotely via web on phone

Bảng giá nhãn in Brother 2022

Bảng giá nhãn in Brother 2022

Chủng loại Tên sản phẩm Xuất xứ Giá list
có VAT
Giá bán có VAT
đã giảm -15%
Đặt hàng
Nhãn giấy Nhãn in Brother DK-11201 29mm X 29mm Trung Quốc                       265.000                  225.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother DK-11202 62mm X 100mm Trung Quốc                       471.000                  400.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother DK-11209 29mm X 62mm Trung Quốc                       471.000                  400.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother DK-22205 62mm X 30.48m Trung Quốc                       471.000                  400.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother DK-22210 29mm X 30.48m Trung Quốc                       363.000                  308.550  Mua hàng 
Nhãn in Brother DK-22211 29mm X 15.24m Trung Quốc                       530.000                  450.500  Mua hàng 
Nhãn in Brother DK-22212 62mm X 15.24m Trung Quốc                       943.000                  801.550  Mua hàng 
Nhãn in Brother DK-22214 12mm X 30.48m Trung Quốc                       265.000                  225.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother TP D5-2990(S) 29mm x 90mm
x 268 nhãn/cuộn Đóng gói: 1 hộp gồm 5 cuộn
Việt Nam                       589.000                  500.650  Mua hàng 
Nhãn in Brother TP D5-2990 29mm x 90mm
x 268 nhãn/cuộn Đóng gói: 1 hộp gồm 5 cuộn
Việt Nam                       491.000                  417.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother TP D1-100150 100mm x 1500mm Trung Quốc                       196.000                  166.600  Mua hàng 
Nhãn TZe tiêu chuẩn  Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-111
Chữ đen nền trong khổ 6mm
Trung Quốc                       306.000                  260.100  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-121
Chữ đen nền trong khổ 9mm
Philippines                       354.000                  300.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-161
Chữ đen nền trong khổ 36mm
Trung Quốc                       651.000                  553.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-131
Chữ đen nền trong khổ 12mm
Philippines                       393.000                  334.050  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-141
Chữ đen nền trong khổ 18mm
Philippines                       511.000                  434.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-151
Chữ đen nền trong khổ 24mm
Philippines                       530.000                  450.500  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-211
chữ đen nền trắng 6mm
Trung Quốc                       292.000                  248.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-221
chữ đen nền trắng 9mm
Philippines                       338.000                  287.300  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-222
Chữ đo nền trắng 12mm
Trung Quốc                       354.000                  300.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-231
Chữ đen nền trắng 12mm
Philippines                       393.000                  334.050  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-241
Chữ đen nền trắng 18mm
Philippines                       511.000                  434.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-243
Chữ xanh nền trắng 18mm
Trung Quốc                       536.000                  455.600  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-251
Chữ đen nền trắng 24mm
Philippines                       530.000                  450.500  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-253
Chữ xanh nền trắng 24mm
Trung Quốc                       530.000                  450.500  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-261
Chữ đen nền trắng 36mm
Trung Quốc                       622.000                  528.700  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-262
Chữ đỏ nền trắng 36mm
Trung Quốc                       651.000                  553.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-344
Chữ vàng nền đen 18mm
Trung Quốc                       536.000                  455.600  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-355
Chữ trắng nền đen 24mm
Trung Quốc                       555.000                  471.750  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-421
Chữ đen nền đỏ 9mm
Trung Quốc                       338.000                  287.300  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-431
Chữ đen nền đỏ 12mm
Philippines                       393.000                  334.050  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-441
Chữ đen nền đỏ 18mm
Trung Quốc                       536.000                  455.600  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-451
Chữ đen nền đỏ 24mm
Philippines                       555.000                  471.750  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-461
Chữ đen nền đỏ 36mm
Philippines                       651.000                  553.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-521
Chữ đen nền xanh 9mm
Philippines                       338.000                  287.300  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-531
Chữ đen nền xanh 12mm
Philippines                       393.000                  334.050  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-541
Chữ đen nền xanh 18mm
Trung Quốc                       536.000                  455.600  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-551
Chữ đen nền xanh 24mm
Trung Quốc                       555.000                  471.750  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-561
Chữ đen nền xanh 36mm
Trung Quốc                       651.000                  553.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-611
Chữ đen nền vàng 6mm
Trung Quốc                       292.000                  248.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-621
Chữ đen nền vàng 9mm
Philippines                       338.000                  287.300  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-631
Chữ đen nền vàng 12mm
Philippines                       393.000                  334.050  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-641
Chữ đen nền vàng 18mm
Philippines                       511.000                  434.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-651
Chữ đen nền vàng 24mm
Philippines                       530.000                  450.500  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-661
Chữ đen nền vàng 36mm
Trung Quốc                       651.000                  553.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-721
Chữ đen nền xanh lá 9mm
Trung Quốc                       354.000                  300.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-731
Chữ đen nền xanh lá 12mm
Philippines                       393.000                  334.050  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-741
Chữ đen nền xanh lá 18mm
Trung Quốc                       511.000                  434.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZe-751
Chữ đen nền xanh lá 24mm
Trung Quốc                       530.000                  450.500  Mua hàng 
Nhãn TZe siêu dính Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S121 Trung Quốc                       374.000                  317.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S131 Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S141 Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S151 Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S211 Trung Quốc                       331.000                  281.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S221 Trung Quốc                       374.000                  317.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S231 Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S241 Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S251 Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S261 Trung Quốc                       644.000                  547.400  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S621
Chữ đen nền vàng 9mm
Trung Quốc                       374.000                  317.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S631
Chữ đen nền vàng 12mm
Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S641
Chữ đen nền vàng 18mm
Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S651
Chữ đen nền vàng 24mm
Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-S661
Chữ đen nền vàng 36mm
Trung Quốc                       644.000                  547.400  Mua hàng 
Security Nhãn in niêm phong Brother TZE-SE4
Chữ đen nền trắng 18mm
Trung Quốc                       644.000                  547.400  Mua hàng 
Nhãn TZe bạc Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-M931
Chữ đen nền bạc mờ 12mm
Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-M941
Chữ đen nền bạc mờ 18mm
Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-M951
Chữ đen nền bạc mờ 24mm
Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-M961
Chữ đen nền bạc mờ 36mm
Trung Quốc                       644.000                  547.400  Mua hàng 
Nhãn TZe siêu dẻo Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX211
Chữ đen nền trắng 6mm
Trung Quốc                       331.000                  281.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX221
Chữ đen nền trắng 9mm
Trung Quốc                       374.000                  317.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX231
Chữ đen nền trắng 12mm
Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX241
Chữ đen nền trắng 18mm
Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX251
Chữ đen nền trắng 24mm
Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX261
Chữ đen nền trắng 36mm
Trung Quốc                       644.000                  547.400  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX431
Chữ đen nền đỏ 12mm
Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX441
Chữ đen nền đỏ 18mm
Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX451
Chữ đen nền đỏ 24mm
Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX551
Chữ đen nền xanh dương 24mm
Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX611
Chữ đen nền vàng 6mm
Trung Quốc                       331.000                  281.350  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX621
Chữ đen nền vàng 9mm
Trung Quốc                       374.000                  317.900  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX631
Chữ đen nền vàng 12mm
Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX641
Chữ đen nền vàng 18mm
Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX651
Chữ đen nền vàng 24mm
Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX661
Chữ đen nền vàng 36mm
Trung Quốc                       644.000                  547.400  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX731
Chữ đen nền xanh lá 12mm
Trung Quốc                       487.000                  413.950  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX741
Chữ đen nền xanh lá 18mm
Trung Quốc                       505.000                  429.250  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ TZE-FX751
Chữ đen nền xanh lá 24mm
Trung Quốc                       592.000                  503.200  Mua hàng 
Bề rộng ống co nhiệt Nhãn in Brother có màng bảo vệ HSe-211
Chữ đen nền trắng 6mm
Trung Quốc                       800.000                  680.000  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ HSe-221
Chữ đen nền trắng 9mm
Trung Quốc                       900.000                  765.000  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ HSe-231
Chữ đen nền trắng 12mm
Trung Quốc                     1.000.000                  850.000  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ HSe-241
Chữ đen nền trắng 18mm
Trung Quốc                     1.100.000                  935.000  Mua hàng 
Nhãn HGe, độ phân giải cao Nhãn in Brother có màng bảo vệ HGe-V5
Chữ đen nền trắng 9mm
Trung Quốc                     1.566.000               1.331.100  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ HGe-V5
Chữ đen nền trắng 12mm
Trung Quốc                     1.740.000               1.479.000  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ HGe-V5
Chữ đen nền trắng 18mm
Trung Quốc                     2.040.000               1.734.000  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ HGe-V5
Chữ đen nền trắng 24mm
Trung Quốc                     2.390.000               2.031.500  Mua hàng 
Nhãn in Brother có màng bảo vệ HGe-V5
Chữ đen nền trắng 36mm
Trung Quốc                     2.910.000               2.473.500  Mua hàng 
Mực in ống  Mực máy in ống BrotherTR-100BK Trung Quốc                       430.000                  365.500  Mua hàng 
Vòng đeo tay bệnh nhân Nhãn in vòng đeo tay bệnh nhân WB-ADB1100 màu xanh
254x32mm 500 vòng / 1 hộp
Trung Quốc                     3.849.000               3.271.650  Mua hàng 
Nhãn in vòng đeo tay bệnh nhân WB-ADP1100 màu hồng
254x32mm 500 vòng / 1 hộp
Trung Quốc                     3.849.000               3.271.650  Mua hàng 
Nhãn in vòng đeo tay bệnh nhân WB-ADW1100 màu hồng
254x32mm 500 vòng / 1 hộp
Trung Quốc                     3.849.000               3.271.650  Mua hàng 
Nhãn in vòng đeo tay bệnh nhân WB-ADY1100 màu hồng
254x32mm 500 vòng / 1 hộp
Trung Quốc                     3.849.000               3.271.650  Mua hàng 
Nhãn in vòng đeo tay bệnh nhân WB-ADR1100 màu hồng
54x32mm 500 vòng / 1 hộp
Trung Quốc                     3.849.000               3.271.650  Mua hàng 
Nhãn in vòng đeo tay bệnh nhân WB-CHB1100 màu xanh
206x25mm 500 vòng / 1 hộp
Trung Quốc                     3.849.000               3.271.650  Mua hàng 
Nhãn in vòng đeo tay bệnh nhân WB-CHP1100 màu hồng
206x25mm 500 vòng / 1 hộp
Trung Quốc                     3.849.000               3.271.650  Mua hàng 
Phụ kiện Bộ nguồn Brother PA-AD-600 UK
 (PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663)
Trung Quốc                     1.700.000               1.445.000  Mua hàng 
Pin máy in Brother PA-BB-002
(PT-P900W, PT-P950NW)
Trung Quốc                     2.550.000               2.167.500  Mua hàng 
RD-S01C2 RD Label for TD series Trung Quốc                     1.700.000               1.445.000  Mua hàng 
RD-S02C1 RD Label for TD series Trung Quốc                     1.700.000               1.445.000  Mua hàng 
RD-S03C1 RD Label for TD series Trung Quốc                     1.700.000               1.445.000  Mua hàng 
RD-S04C1 RD Label for TD series Trung Quốc                     1.275.000               1.083.750  Mua hàng 
RD-S05C1 RD Label for TD series Trung Quốc                     1.020.000                  867.000  Mua hàng 
PA-BB-003 Pin cho máy in ống Trung Quốc                     2.130.000               1.810.500  Mua hàng 
PA-C-411 Đầu in nhiệt cho máy in PJ Nhật Bản                       471.000                  400.350  Mua hàng 
PA-SCA-001 adapter for TD-2***/PT-P9** Trung Quốc                       340.000                  289.000  Mua hàng 
PA-BC-001 Pin xạc cho máy RJ Trung Quốc                     2.550.000               2.167.500  Mua hàng 
PA-SS-4000 Option: Shoulder Strap for RJ series Trung Quốc                     1.280.000               1.088.000  Mua hàng 
PA-CR-001 Option: Charging Cradle for RJ series Trung Quốc                     2.130.000               1.810.500  Mua hàng 
PA-BT-002 Option: Li-ion Battery for PJ series Trung Quốc                     3.760.000               3.196.000  Mua hàng 
PA-AD-600A EU Option: AC Adapter for RJ/PJ series Trung Quốc                     1.700.000               1.445.000  Mua hàng 
PA-BT-4000LI Li-Ion battery for TD/RJ/Tube Printer Trung Quốc                     4.595.000               3.905.750  Mua hàng 
PA-HU2-001 đầu từ TD-4420DN Trung Quốc                     3.500.000               2.975.000  Mua hàng 
PA-HU3-001 Đầu từ TD-4550DNWB Trung Quốc                     5.690.000               4.836.500  Mua hàng 
PA-LP-002 Label Peeler for TD-4D series Trung Quốc                     1.500.000               1.275.000  Mua hàng 
PA-CU-001 Label Cutter for TD-4D series Trung Quốc                     3.200.000               2.720.000  Mua hàng 
PA-PR2-001 Platen Roller for TD-4420DN Trung Quốc                       589.000                  500.650  Mua hàng 
PA-PR3-001 Platen Roller for TD-4550DNWB Trung Quốc                       579.000                  492.150  Mua hàng 

  Leave a Reply