By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Bảng giá thiết bị đo KYORITSU 2022

Bảng giá thiết bị đo KYORITSU 2022

Bảng giá thiết bị đo Kyoritsu 2022

( Áp dụng từ ngày 15/05/2022 Giá bán chưa Bao gồm thuế VAT 8% )

STT TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  XUẤT SỨ ĐẶT HÀNG
 ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG     
1 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1009                     985.000   China Mua ngay !
2 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1011                  1.620.000   China Mua ngay !
3 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1019R                  1.100.000   Thailand Mua ngay !
4 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1020R                  1.565.000   Japan Mua ngay !
5 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1021R                  1.680.000   Thailand Mua ngay !
6 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1030                  1.130.000   Thailand Mua ngay !
7 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1051                  6.716.000   Thailand Mua ngay !
8 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1052                  7.590.000   Thailand Mua ngay !
9 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1061                10.220.000   Japan Mua ngay !
10 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1062                11.532.000   Japan Mua ngay !
11 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1109S                  1.035.000   Thailand Mua ngay !
12 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1110                  1.670.000   Thailand Mua ngay !
13 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 2000A                  1.920.000   Thailand Mua ngay !
14 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 2001A                  2.340.000   Thailand Mua ngay !
15 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 2012RA                  2.820.000   Thailand Mua ngay !
16        

THIẾT BỊ THỬ ĐIỆN ÁP                              -    
   
18 Bút điện Kyoritsu 170                  1.360.000   China Mua ngay !
19 Bút điện Kyoritsu 171                  2.535.000   China Mua ngay !
20 Bút điện Kyoritsu  5711                     683.000   China Mua ngay !
21       Mua ngay !

AMPE KÌM                              -    
   
23 Ampe kìm Kyoritsu 2002PA                  2.770.000   Thailand Mua ngay !
24 Ampe kìm Kyoritsu 2002R                  4.351.000   Thailand Mua ngay !
25 Ampe kìm Kyoritsu 2003A                  4.560.000   Thailand Mua ngay !
26 Ampe kìm Kyoritsu 2009R                  4.926.000   Thailand Mua ngay !
27 Ampe kìm Kyoritsu 2010                10.500.000   Thailand Mua ngay !
28 Ampe kìm Kyoritsu 2031                  1.740.000   Thailand Mua ngay !
29 Ampe kìm Kyoritsu 2033                  3.105.000   Japan Mua ngay !
30 Ampe kìm Kyoritsu 2046R                  3.685.000   Thailand Mua ngay !
31 Ampe kìm Kyoritsu 2055                  3.200.000   Thailand Mua ngay !
32 Ampe kìm Kyoritsu 2056R                  4.030.000   Thailand Mua ngay !
33 Ampe kìm Kyoritsu 2117R                  1.670.000   Thailand Mua ngay !
34 Ampe kìm Kyoritsu 2127R                  2.425.000   Thailand Mua ngay !
35 Ampe kìm Kyoritsu 2200                  1.225.000   Thailand Mua ngay !
36 Ampe kìm Kyoritsu 2200R                  1.670.000   Thailand Mua ngay !
37 Ampe kìm Kyoritsu 2204R                  5.905.000   Taiwan Mua ngay !
38 Ampe kìm Kyoritsu 2210R                  5.900.000   Taiwan Mua ngay !
39 Ampe kìm Kyoritsu 2300R                  2.020.000   Thailand Mua ngay !
40 Ampe kìm Kyoritsu 2500                  6.706.000   Japan Mua ngay !
41 Ampe kìm Kyoritsu 2510                12.450.000   Japan Mua ngay !
42 Ampe kìm Kyoritsu 2608A                  1.637.000   Thailand Mua ngay !
43       Mua ngay !

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ                              -    
   
45 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413F                  8.965.000   Japan Mua ngay !
46 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413R                  9.731.000   Japan Mua ngay !
47 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2431                  5.312.000   Japan Mua ngay !
48 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432                  7.207.000   Japan Mua ngay !
49 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433                  6.005.000   Japan Mua ngay !
50 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433R                  7.425.000   Japan Mua ngay !
51 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434                  4.775.000   Japan Mua ngay !
52       Mua ngay !

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN (MEGOMET) 
  Mua ngay !
54 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A                  5.175.000   Thailand Mua ngay !
55 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A                  6.170.000   Thailand Mua ngay !
56 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021A                  7.235.000   Japan Mua ngay !
57 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A                  7.235.000   Japan Mua ngay !
58 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023A                  7.235.000   Japan Mua ngay !
59 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3025A                11.750.000   Thailand Mua ngay !
60 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121B                  9.483.000   Japan Mua ngay !
61 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B                10.360.000   Japan Mua ngay !
62 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3123A                11.580.000   Japan Mua ngay !
63 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124A                26.989.000   Japan Mua ngay !
64 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125A                15.576.000   Thailand Mua ngay !
65 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3127                56.401.000   Japan Mua ngay !
66 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128              105.816.000   Japan Mua ngay !
67 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A                  4.409.000   Thailand Mua ngay !
68 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3132A                  3.635.000   Thailand Mua ngay !
69 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A                  6.565.000   Japan Mua ngay !
70 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3165                  2.305.000   Thailand Mua ngay !
71 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3166                  2.305.000   Thailand Mua ngay !
72 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3431                  7.598.000   Japan Mua ngay !
73 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3551                10.454.000   Japan Mua ngay !
74 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3552                11.580.000   Japan Mua ngay !
75 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3552BT                13.018.000   Japan Mua ngay !
76       Mua ngay !

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT                              -    
   
78 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4102A                  4.495.000   Thailand Mua ngay !
79 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4102AH                  4.930.000   Thailand Mua ngay !
80 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105A                  4.580.000   Thailand Mua ngay !
81 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105AH                  5.600.000   Thailand Mua ngay !
82 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105 DL                10.266.000   Japan Mua ngay !
83 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105DL H                  7.855.000   Japan Mua ngay !
84 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4106                30.323.000   Japan Mua ngay !
85       Mua ngay !

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG MẠCH VÒNG                              -    
   
87 Máy đo trở kháng Kyoritsu 4118A                  5.992.000   Japan Mua ngay !
88 Máy đo trở kháng Kyoritsu 4140                11.384.000   Japan Mua ngay !
89                                 -       Mua ngay !

AMPE KÌM ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT                              -    
   
91 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200                18.280.000   Japan Mua ngay !
92 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202                21.775.000   Japan Mua ngay !
93 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4300                  5.592.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị tự ghi Dữ liệu- Dòng dò                              -    
   
95 Máy ghi dòng rò Kyoritsu 5010                  7.909.000   Japan Mua ngay !
96 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5020                  9.863.000   Japan Mua ngay !
97 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5050-00                31.036.000   Japan Mua ngay !
98 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5050-01                35.859.000   Japan Mua ngay !
99 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5050-02                34.296.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị Đo cường độ ánh sáng                              -    
   
101 Máy đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5202                  4.351.000   Taiwan Mua ngay !
102 Máy đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5204                  5.992.000   Taiwan Mua ngay !
103 Thiết bị đo dòng dư                               -        
104 Máy đo dòng du Kyoritsu 5406A                  5.990.000   Japan Mua ngay !
105 Máy đo dòng du Kyoritsu  5410                15.300.000   Japan Mua ngay !
106                                 -       Mua ngay !

Thiết bị đo nhiệt độ từ xa                              -    
   
108 Súng đo nhiệt độ Kyoritsu 5515                  2.971.000   Taiwan Mua ngay !
109 Súng đo nhiệt độ Kyoritsu  5510                  5.600.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị đo đa năng (Thông mạch,mạch vòng, test điện trở đất….)                               -    
   
111 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6010B                11.415.000   Japan Mua ngay !
112 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6011A                14.892.000   Japan Mua ngay !
113 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6516                27.610.000   Japan Mua ngay !
114 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6516BT                33.116.000   Japan Mua ngay !
115 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6018                11.480.000   Japan Mua ngay !
116 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6024PV                14.510.000   Japan Mua ngay !
117 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6201A                11.901.000   Japan Mua ngay !
118 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6205                17.996.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị đo, phân tích công suất                                 
   
120 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu 6305-00                31.152.000   Japan Mua ngay !
121 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  6315-00                69.854.000   Japan Mua ngay !
122 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  2060BT                14.573.000   Japan Mua ngay !
123 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  2062                11.954.000   Japan Mua ngay !
124 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  2062BT                13.154.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị đo thứ tự pha                              
   
126 Đồng hồ đo thứ tự pha Kyoritsu 8031                  1.475.000   Japan Mua ngay !
127 Đồng hồ đo thứ tự pha Kyoritsu  8031F                  3.406.000   Japan Mua ngay !
128 Đồng hồ đo thứ tự pha Kyoritsu  8035                  6.923.000   Thailand Mua ngay !
129                                 -       Mua ngay !

AMPE KÌM KEWTECH
   
131 Đồng hồ đo KEWSNAP200                     865.000   Thailand Mua ngay !
132 Đồng hồ đo KEWSNAP203                  1.575.000   Thailand Mua ngay !
133                                 -       Mua ngay !

Phụ kiện kYORITSU                            
   
135 Phụ kiện đo Kyoritsu 8115                  4.336.000   Japan Mua ngay !
136 Phụ kiện đo Kyoritsu8124                  6.262.000   Japan Mua ngay !
137 Phụ kiện đo Kyoritsu8125                  5.671.000   Japan Mua ngay !
138 Phụ kiện đo Kyoritsu8126                  5.567.000   Japan Mua ngay !
139 Phụ kiện đo Kyoritsu8127                  5.060.000   Japan Mua ngay !
140 Phụ kiện đo Kyoritsu8128                  4.636.000   Japan Mua ngay !
141 Phụ kiện đo Kyoritsu8130                  6.582.000   Japan Mua ngay !
142 Phụ kiện đo Kyoritsu8133                12.750.000   Japan Mua ngay !
143 Phụ kiện đo Kyoritsu8133-03                30.809.000   Japan Mua ngay !
144 Phụ kiện đo Kyoritsu8146                  3.622.000   Japan Mua ngay !
145 Phụ kiện đo Kyoritsu8147                  4.036.000   Japan Mua ngay !
146 Phụ kiện đo Kyoritsu8148                  5.381.000   Japan Mua ngay !
147 Phụ kiện đo Kyoritsu8177                  5.112.000     Mua ngay !
148 Phụ kiện đo Kyoritsu8178                  5.795.000     Mua ngay !
149 Phụ kiện đo Kyoritsu7066A                     176.000     Mua ngay !
150 Phụ kiện đo Kyoritsu7095A                     776.000     Mua ngay !
151 Phụ kiện đo Kyoritsu7107A                     180.000     Mua ngay !
152 Phụ kiện đo Kyoritsu7121B                  1.278.000     Mua ngay !
153 Phụ kiện đo Kyoritsu7122B                     539.000     Mua ngay !
154 Phụ kiện đo Kyoritsu7125                     275.000     Mua ngay !
155 Phụ kiện đo Kyoritsu7165A                     855.000     Mua ngay !
156 Phụ kiện đo Kyoritsu7199                     211.000     Mua ngay !
157 Phụ kiện đo Kyoritsu7234                     686.000     Mua ngay !
158 Phụ kiện đo Kyoritsu7264                     570.000     Mua ngay !
159 Phụ kiện đo Kyoritsu7265                     570.000     Mua ngay !
160 Phụ kiện đo Kyoritsu 8032(Cọc sắt)                     275.000     Mua ngay !

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN ĐẠI NAM

Địa chỉ: 542/34 Nguyễn Kiệm Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 62537221 Fax: (+84) 62537146 Email:diendainam@gmail.com

Tất cả bình luận
  1. Phạm xuân An
    Bình luận vào lúc:

    Thật tiện cho việc kiểm tra dòng máy biến áp với kyoritsu 2002PA

Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !