By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
  • Đang bán!
  • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Bảng giá thiết bị đo KYORITSU 2022

Bảng giá thiết bị đo KYORITSU 2022

Bảng giá thiết bị đo Kyoritsu 2022

( Áp dụng từ ngày 15/05/2022 Giá bán chưa Bao gồm thuế VAT 8% )

STT TÊN SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ  XUẤT SỨ ĐẶT HÀNG
 ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG     
1 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1009                     985.000   China Mua ngay !
2 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1011                  1.620.000   China Mua ngay !
3 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1019R                  1.100.000   Thailand Mua ngay !
4 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1020R                  1.565.000   Japan Mua ngay !
5 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1021R                  1.680.000   Thailand Mua ngay !
6 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1030                  1.130.000   Thailand Mua ngay !
7 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1051                  6.716.000   Thailand Mua ngay !
8 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1052                  7.590.000   Thailand Mua ngay !
9 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1061                10.220.000   Japan Mua ngay !
10 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1062                11.532.000   Japan Mua ngay !
11 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1109S                  1.035.000   Thailand Mua ngay !
12 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 1110                  1.670.000   Thailand Mua ngay !
13 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 2000A                  1.920.000   Thailand Mua ngay !
14 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 2001A                  2.340.000   Thailand Mua ngay !
15 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 2012RA                  2.820.000   Thailand Mua ngay !
16        

THIẾT BỊ THỬ ĐIỆN ÁP                              -    
   
18 Bút điện Kyoritsu 170                  1.360.000   China Mua ngay !
19 Bút điện Kyoritsu 171                  2.535.000   China Mua ngay !
20 Bút điện Kyoritsu  5711                     683.000   China Mua ngay !
21       Mua ngay !

AMPE KÌM                              -    
   
23 Ampe kìm Kyoritsu 2002PA                  2.770.000   Thailand Mua ngay !
24 Ampe kìm Kyoritsu 2002R                  4.351.000   Thailand Mua ngay !
25 Ampe kìm Kyoritsu 2003A                  4.560.000   Thailand Mua ngay !
26 Ampe kìm Kyoritsu 2009R                  4.926.000   Thailand Mua ngay !
27 Ampe kìm Kyoritsu 2010                10.500.000   Thailand Mua ngay !
28 Ampe kìm Kyoritsu 2031                  1.740.000   Thailand Mua ngay !
29 Ampe kìm Kyoritsu 2033                  3.105.000   Japan Mua ngay !
30 Ampe kìm Kyoritsu 2046R                  3.685.000   Thailand Mua ngay !
31 Ampe kìm Kyoritsu 2055                  3.200.000   Thailand Mua ngay !
32 Ampe kìm Kyoritsu 2056R                  4.030.000   Thailand Mua ngay !
33 Ampe kìm Kyoritsu 2117R                  1.670.000   Thailand Mua ngay !
34 Ampe kìm Kyoritsu 2127R                  2.425.000   Thailand Mua ngay !
35 Ampe kìm Kyoritsu 2200                  1.225.000   Thailand Mua ngay !
36 Ampe kìm Kyoritsu 2200R                  1.670.000   Thailand Mua ngay !
37 Ampe kìm Kyoritsu 2204R                  5.905.000   Taiwan Mua ngay !
38 Ampe kìm Kyoritsu 2210R                  5.900.000   Taiwan Mua ngay !
39 Ampe kìm Kyoritsu 2300R                  2.020.000   Thailand Mua ngay !
40 Ampe kìm Kyoritsu 2500                  6.706.000   Japan Mua ngay !
41 Ampe kìm Kyoritsu 2510                12.450.000   Japan Mua ngay !
42 Ampe kìm Kyoritsu 2608A                  1.637.000   Thailand Mua ngay !
43       Mua ngay !

AMPE KÌM ĐO DÒNG DÒ                              -    
   
45 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413F                  8.965.000   Japan Mua ngay !
46 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2413R                  9.731.000   Japan Mua ngay !
47 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2431                  5.312.000   Japan Mua ngay !
48 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2432                  7.207.000   Japan Mua ngay !
49 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433                  6.005.000   Japan Mua ngay !
50 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2433R                  7.425.000   Japan Mua ngay !
51 Ampe kìm đo dòng rò Kyoritsu 2434                  4.775.000   Japan Mua ngay !
52       Mua ngay !

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN (MEGOMET) 
  Mua ngay !
54 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3005A                  5.175.000   Thailand Mua ngay !
55 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3007A                  6.170.000   Thailand Mua ngay !
56 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3021A                  7.235.000   Japan Mua ngay !
57 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3022A                  7.235.000   Japan Mua ngay !
58 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3023A                  7.235.000   Japan Mua ngay !
59 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3025A                11.750.000   Thailand Mua ngay !
60 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3121B                  9.483.000   Japan Mua ngay !
61 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B                10.360.000   Japan Mua ngay !
62 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3123A                11.580.000   Japan Mua ngay !
63 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3124A                26.989.000   Japan Mua ngay !
64 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125A                15.576.000   Thailand Mua ngay !
65 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3127                56.401.000   Japan Mua ngay !
66 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3128              105.816.000   Japan Mua ngay !
67 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3131A                  4.409.000   Thailand Mua ngay !
68 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3132A                  3.635.000   Thailand Mua ngay !
69 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3161A                  6.565.000   Japan Mua ngay !
70 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3165                  2.305.000   Thailand Mua ngay !
71 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3166                  2.305.000   Thailand Mua ngay !
72 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3431                  7.598.000   Japan Mua ngay !
73 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3551                10.454.000   Japan Mua ngay !
74 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3552                11.580.000   Japan Mua ngay !
75 Đồng hồ đo điện trở cách điện Kyoritsu 3552BT                13.018.000   Japan Mua ngay !
76       Mua ngay !

THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT                              -    
   
78 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4102A                  4.495.000   Thailand Mua ngay !
79 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4102AH                  4.930.000   Thailand Mua ngay !
80 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105A                  4.580.000   Thailand Mua ngay !
81 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105AH                  5.600.000   Thailand Mua ngay !
82 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105 DL                10.266.000   Japan Mua ngay !
83 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4105DL H                  7.855.000   Japan Mua ngay !
84 Máy đo điện trở đất kyoritsu 4106                30.323.000   Japan Mua ngay !
85       Mua ngay !

THIẾT BỊ ĐO TRỞ KHÁNG MẠCH VÒNG                              -    
   
87 Máy đo trở kháng Kyoritsu 4118A                  5.992.000   Japan Mua ngay !
88 Máy đo trở kháng Kyoritsu 4140                11.384.000   Japan Mua ngay !
89                                 -       Mua ngay !

AMPE KÌM ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT                              -    
   
91 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4200                18.280.000   Japan Mua ngay !
92 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4202                21.775.000   Japan Mua ngay !
93 Ampe kìm đo điện trở đất Kyoritsu 4300                  5.592.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị tự ghi Dữ liệu- Dòng dò                              -    
   
95 Máy ghi dòng rò Kyoritsu 5010                  7.909.000   Japan Mua ngay !
96 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5020                  9.863.000   Japan Mua ngay !
97 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5050-00                31.036.000   Japan Mua ngay !
98 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5050-01                35.859.000   Japan Mua ngay !
99 Máy ghi dòng rò Kyoritsu  5050-02                34.296.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị Đo cường độ ánh sáng                              -    
   
101 Máy đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5202                  4.351.000   Taiwan Mua ngay !
102 Máy đo cường độ ánh sáng Kyoritsu 5204                  5.992.000   Taiwan Mua ngay !
103 Thiết bị đo dòng dư                               -        
104 Máy đo dòng du Kyoritsu 5406A                  5.990.000   Japan Mua ngay !
105 Máy đo dòng du Kyoritsu  5410                15.300.000   Japan Mua ngay !
106                                 -       Mua ngay !

Thiết bị đo nhiệt độ từ xa                              -    
   
108 Súng đo nhiệt độ Kyoritsu 5515                  2.971.000   Taiwan Mua ngay !
109 Súng đo nhiệt độ Kyoritsu  5510                  5.600.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị đo đa năng (Thông mạch,mạch vòng, test điện trở đất….)                               -    
   
111 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6010B                11.415.000   Japan Mua ngay !
112 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6011A                14.892.000   Japan Mua ngay !
113 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6516                27.610.000   Japan Mua ngay !
114 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6516BT                33.116.000   Japan Mua ngay !
115 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6018                11.480.000   Japan Mua ngay !
116 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6024PV                14.510.000   Japan Mua ngay !
117 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6201A                11.901.000   Japan Mua ngay !
118 Đồng hồ đo điện Kyoritsu 6205                17.996.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị đo, phân tích công suất                                 
   
120 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu 6305-00                31.152.000   Japan Mua ngay !
121 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  6315-00                69.854.000   Japan Mua ngay !
122 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  2060BT                14.573.000   Japan Mua ngay !
123 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  2062                11.954.000   Japan Mua ngay !
124 Đồng hồ đo ghi công suất điện Kyoritsu  2062BT                13.154.000   Japan Mua ngay !
        Mua ngay !

Thiết bị đo thứ tự pha                              
   
126 Đồng hồ đo thứ tự pha Kyoritsu 8031                  1.475.000   Japan Mua ngay !
127 Đồng hồ đo thứ tự pha Kyoritsu  8031F                  3.406.000   Japan Mua ngay !
128 Đồng hồ đo thứ tự pha Kyoritsu  8035                  6.923.000   Thailand Mua ngay !
129                                 -       Mua ngay !

AMPE KÌM KEWTECH
   
131 Đồng hồ đo KEWSNAP200                     865.000   Thailand Mua ngay !
132 Đồng hồ đo KEWSNAP203                  1.575.000   Thailand Mua ngay !
133                                 -       Mua ngay !

Phụ kiện kYORITSU                            
   
135 Phụ kiện đo Kyoritsu 8115                  4.336.000   Japan Mua ngay !
136 Phụ kiện đo Kyoritsu8124                  6.262.000   Japan Mua ngay !
137 Phụ kiện đo Kyoritsu8125                  5.671.000   Japan Mua ngay !
138 Phụ kiện đo Kyoritsu8126                  5.567.000   Japan Mua ngay !
139 Phụ kiện đo Kyoritsu8127                  5.060.000   Japan Mua ngay !
140 Phụ kiện đo Kyoritsu8128                  4.636.000   Japan Mua ngay !
141 Phụ kiện đo Kyoritsu8130                  6.582.000   Japan Mua ngay !
142 Phụ kiện đo Kyoritsu8133                12.750.000   Japan Mua ngay !
143 Phụ kiện đo Kyoritsu8133-03                30.809.000   Japan Mua ngay !
144 Phụ kiện đo Kyoritsu8146                  3.622.000   Japan Mua ngay !
145 Phụ kiện đo Kyoritsu8147                  4.036.000   Japan Mua ngay !
146 Phụ kiện đo Kyoritsu8148                  5.381.000   Japan Mua ngay !
147 Phụ kiện đo Kyoritsu8177                  5.112.000     Mua ngay !
148 Phụ kiện đo Kyoritsu8178                  5.795.000     Mua ngay !
149 Phụ kiện đo Kyoritsu7066A                     176.000     Mua ngay !
150 Phụ kiện đo Kyoritsu7095A                     776.000     Mua ngay !
151 Phụ kiện đo Kyoritsu7107A                     180.000     Mua ngay !
152 Phụ kiện đo Kyoritsu7121B                  1.278.000     Mua ngay !
153 Phụ kiện đo Kyoritsu7122B                     539.000     Mua ngay !
154 Phụ kiện đo Kyoritsu7125                     275.000     Mua ngay !
155 Phụ kiện đo Kyoritsu7165A                     855.000     Mua ngay !
156 Phụ kiện đo Kyoritsu7199                     211.000     Mua ngay !
157 Phụ kiện đo Kyoritsu7234                     686.000     Mua ngay !
158 Phụ kiện đo Kyoritsu7264                     570.000     Mua ngay !
159 Phụ kiện đo Kyoritsu7265                     570.000     Mua ngay !
160 Phụ kiện đo Kyoritsu 8032(Cọc sắt)                     275.000     Mua ngay !

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN ĐẠI NAM

Địa chỉ: 542/34 Nguyễn Kiệm Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (+84) 62537221 Fax: (+84) 62537146 Email:diendainam@gmail.com

Tất cả bình luận
  1. Phạm xuân An
    Bình luận vào lúc:

    Thật tiện cho việc kiểm tra dòng máy biến áp với kyoritsu 2002PA

Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !