By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
  • Đang bán!
  • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Bảng giá can nhiệt Omega

Bảng giá can nhiệt Omega

 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
Tên sản phẩm Mã sản phẩm Giá bán Chưa
 VAT 10%
Cảm biến nhiệt độ PT100 Chất liệu Inox 304 Chịu nhệt Max 150°C | Φ 6.0mm- Φ 16mm
Cảm biến nhiệt độ PT100-06-50-150-304 phi 6mm dài 50mm chịu 150°C OMEGA-PT100-06-50-150-304               450.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-06-100-150-304 phi 6mm dài 100mm chịu 150°C OMEGA-PT100-06-100-150-304               460.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-08-150-150-304 phi 8mm dài 150mm chịu 150°C OMEGA-PT100-08-150-150-304               470.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-08-200-150-304 phi 8mm dài 200mm chịu 150°C OMEGA-PT100-08-200-150-304               480.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-250-150-304 phi 9.6mm dài 250mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-250-150-304               490.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-300-150-304 phi 9.6mm dài 300mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-300-150-304               500.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-400-150-304 phi 9.6mm dài 400mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-400-150-304               520.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-500-150-304 phi 9.6mm dài 500mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-500-150-304               610.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-600-150-304 phi 9.6mm dài 600mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-600-150-304               630.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-700-150-304 phi 9.6mm dài 700mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-700-150-304               650.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-800-150-304 phi 9.6mm dài 800mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-800-150-304               690.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-900-150-304 phi 9.6mm dài 900mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-900-150-304               710.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1000-150-304 phi 9.6mm dài 1000mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-1000-150-304               850.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1100-150-304 phi 9.6mm dài 1100mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-1100-150-304               890.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1200-150-304 phi 9.6mm dài 1200mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-1200-150-304            1.100.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1300-150-304 phi 9.6mm dài 1300mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-1300-150-304            1.200.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1400-150-304 phi 9.6mm dài 1400mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-1400-150-304            1.350.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1500-150-304 phi 9.6mm dài 1500mm chịu 150°C OMEGA-PT100-9.6-1500-150-304            1.450.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-300-150-304 phi 16mm dài 300mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-300-150-304               750.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-400-150-304 phi 16mm dài 400mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-400-150-304               770.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-500-150-304 phi 16mm dài 500mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-500-150-304                790.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-600-150-304 phi 16mm dài 600mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-600-150-304               810.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-700-150-304 phi 16mm dài 700mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-700-150-304               850.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-800-150-304 phi 16mm dài 800mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-800-150-304               860.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-900-150-304 phi 16mm dài 900mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-900-150-30               880.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1000-150-304 phi 16mm dài 1000mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-1000-150-304               900.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1100-150-304 phi 16mm dài 1100mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-1100-150-304                950.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1200-150-304 phi 16mm dài 1200mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-1200-150-304            1.150.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1300-150-304 phi 16mm dài 1300mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-1300-150-304            1.200.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1400-150-304 phi 16mm dài 1400mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-1400-150-304            1.250.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1500-150-304 phi 16mm dài 1500mm chịu 150°C OMEGA-PT100-16-1500-150-304            1.300.000  
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
Cảm biến nhiệt độ kép PT100 Chất liệu Inox 304 Chịu nhệt Max 150°C | Φ 6.0mm- Φ 9.6mm
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-06-50-150-304 phi 6mm dài 50mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-06-50-150-304               800.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-06-100-150-304 phi 6mm dài 100mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-06-100-150-304               820.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-08-150-150-304 phi 8mm dài 150mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-08-150-150-304               860.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-08-200-150-304 phi 8mm dài 200mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-08-200-150-304               880.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-250-150-304 phi 9.6mm dài 250mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-250-150-304               890.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-300-150-304 phi 9.6mm dài 300mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-300-150-304               920.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-400-150-304 phi 9.6mm dài 400mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-400-150-304               950.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-500-150-304 phi 9.6mm dài 500mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-500-150-304               980.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-600-150-304 phi 9.6mm dài 600mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-600-150-304               900.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-700-150-304 phi 9.6mm dài 700mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-700-150-304               920.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-800-150-304 phi 9.6mm dài 800mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-800-150-304               940.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-900-150-304 phi 9.6mm dài 900mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-900-150-304               960.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1000-150-304 phi 9.6mm dài 1000mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-1000-150-304               980.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1100-150-304 phi 9.6mm dài 1100mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-1100-150-304               910.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1200-150-304 phi 9.6mm dài 1200mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-1200-150-304            1.150.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1300-150-304 phi 9.6mm dài 1300mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-1300-150-304            1.200.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1400-150-304 phi 9.6mm dài 1400mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-1400-150-304            1.350.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1500-150-304 phi 9.6mm dài 1500mm chịu 150°C OMEGA-PT100-D-9.6-1500-150-304            1.450.000  
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
Cảm biến nhiệt độ PT100 Chất liệu Inox 304 Chịu nhệt Max 500°C | Φ 6.0mm- Φ 16mm
Cảm biến nhiệt độ PT100-06-50-500-304 phi 6mm dài 50mm chịu 500°C OMEGA-PT100-06-50-500-304  
Cảm biến nhiệt độ PT100-06-100-500-304 phi 6mm dài 100mm chịu 500°C OMEGA-PT100-06-100-500-304               620.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-08-150-500-304 phi 8mm dài 150mm chịu 500°C OMEGA-PT100-08-150-500-304               640.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-08-200-500-304 phi 8mm dài 200mm chịu 500°C OMEGA-PT100-08-200-500-304               660.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-250-500-304 phi 9.6mm dài 250mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-250-500-304               680.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-300-500-304 phi 9.6mm dài 300mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-300-500-304               710.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-400-500-304 phi 9.6mm dài 400mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-400-500-304               730.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-500-500-304 phi 9.6mm dài 500mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-500-500-304               750.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-600-500-304 phi 9.6mm dài 600mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-600-500-304               770.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-700-500-304 phi 9.6mm dài 700mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-700-500-304               800.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-800-500-304 phi 9.6mm dài 800mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-800-500-304               820.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-900-500-304 phi 9.6mm dài 900mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-900-500-304               900.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1000-500-304 phi 9.6mm dài 1000mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-1000-500-304               100.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1100-500-304 phi 9.6mm dài 1100mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-1100-500-304            1.050.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1200-500-304 phi 9.6mm dài 1200mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-1200-500-304            1.150.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1300-500-304 phi 9.6mm dài 1300mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-1300-500-304            1.200.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1400-500-304 phi 9.6mm dài 1400mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-1400-500-304            1.250.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-9.6-1500-500-304 phi 9.6mm dài 1500mm chịu 500°C OMEGA-PT100-9.6-1500-500-304            1.350.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-300-500-304 phi 16mm dài 300mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-300-500-304               780.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-400-500-304 phi 16mm dài 400mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-400-500-304               800.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-500-500-304 phi 16mm dài 500mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-500-500-304                820.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-600-500-304 phi 16mm dài 600mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-600-500-304               840.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-700-500-304 phi 16mm dài 700mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-700-500-304               860.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-800-500-304 phi 16mm dài 800mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-800-500-304               880.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-900-500-304 phi 16mm dài 900mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-900-500-30               900.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1000-500-304 phi 16mm dài 1000mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-1000-500-304               950.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1100-500-304 phi 16mm dài 1100mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-1100-500-304             1.000.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1200-500-304 phi 16mm dài 1200mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-1200-500-304            1.150.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1300-500-304 phi 16mm dài 1300mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-1300-500-304            1.200.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1400-500-304 phi 16mm dài 1400mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-1400-500-304            1.350.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-16-1500-500-304 phi 16mm dài 1500mm chịu 500°C OMEGA-PT100-16-1500-500-304            1.450.000  
 
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
 
Tên Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
Chư VAT 10%
Cảm biến nhiệt độ kép PT100 Chất liệu Inox 304 Chịu nhệt Max 500°C | Φ 6.0mm- Φ 9.6mm
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-06-50-500-304 phi 6mm dài 50mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-06-50-500-304               900.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-06-100-500-304 phi 6mm dài 100mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-06-100-500-304               920.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-08-150-500-304 phi 8mm dài 150mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-08-150-500-304               940.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-08-200-500-304 phi 8mm dài 200mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-08-200-500-304               960.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-250-500-304 phi 9.6mm dài 250mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-250-500-304               980.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-300-500-304 phi 9.6mm dài 300mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-300-500-304               100.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-400-500-304 phi 9.6mm dài 400mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-400-500-304            1.150.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-500-500-304 phi 9.6mm dài 500mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-500-500-304            1.250.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-600-500-304 phi 9.6mm dài 600mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-600-500-304            1.300.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-700-500-304 phi 9.6mm dài 700mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-700-500-304            1.350.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-800-500-304 phi 9.6mm dài 800mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-800-500-304            1.380.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-900-500-304 phi 9.6mm dài 900mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-900-500-304            1.400.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1000-500-304 phi 9.6mm dài 1000mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-1000-500-304            1.450.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1100-500-304 phi 9.6mm dài 1100mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-1100-500-304            1.500.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1200-500-304 phi 9.6mm dài 1200mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-1200-500-304            1.550.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1300-500-304 phi 9.6mm dài 1300mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-1300-500-304            1.600.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1400-500-304 phi 9.6mm dài 1400mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-1400-500-304            1.650.000  
Cảm biến nhiệt độ PT100-D-9.6-1500-500-304 phi 9.6mm dài 1500mm chịu 500°C OMEGA-PT100-D-9.6-1500-500-304            1.750.000  
 
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
 
Tên Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
Chư VAT 10%
Can nhiệt K Chất liệu Inox 304 Chịu Nhiệt Max 1100°C | Φ 6.0mm- Φ 16mm
Can nhiệt K-06-100-500-304 phi 6mm dài 100mm chịu 800°C OMEGA-K-06-50-500-304               450.000  
Can nhiệt K-06-100-500-304 phi 6mm dài 100mm chịu 800°C OMEGA-K-06-100-500-304               460.000  
Can nhiệt K-08-150-500-304 phi 8mm dài 150mm chịu 800°C OMEGA-K-08-150-500-304               470.000  
Can nhiệt K-08-200-500-304 phi 8mm dài 200mm chịu 800°C OMEGA-K-08-200-500-304               480.000  
Can nhiệt K-9.6-250-500-304 phi 9.6mm dài 250mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-250-500-304               490.000  
Can nhiệt K-9.6-300-500-304 phi 9.6mm dài 300mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-300-500-304               500.000  
Can nhiệt K-9.6-400-500-304 phi 9.6mm dài 400mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-400-500-304               520.000  
Can nhiệt K-9.6-500-500-304 phi 9.6mm dài 500mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-500-500-304               610.000  
Can nhiệt K-9.6-600-500-304 phi 9.6mm dài 600mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-600-500-304               630.000  
Can nhiệt K-9.6-700-500-304 phi 9.6mm dài 700mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-700-500-304               650.000  
Can nhiệt K-9.6-800-500-304 phi 9.6mm dài 800mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-800-500-304               690.000  
Can nhiệt K-9.6-900-500-304 phi 9.6mm dài 900mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-900-500-304               710.000  
Can nhiệt K-9.6-1000-500-304 phi 9.6mm dài 1000mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-1000-500-304               850.000  
Can nhiệt K-9.6-1100-500-304 phi 9.6mm dài 1100mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-1100-500-304               890.000  
Can nhiệt K-9.6-1200-500-304 phi 9.6mm dài 1200mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-1200-500-304            1.100.000  
Can nhiệt K-9.6-1300-500-304 phi 9.6mm dài 1300mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-1300-500-304            1.200.000  
Can nhiệt K-9.6-1400-500-304 phi 9.6mm dài 1400mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-1400-500-304            1.350.000  
Can nhiệt K-9.6-1500-500-304 phi 9.6mm dài 1500mm chịu 800°C OMEGA-K-9.6-1500-500-304            1.450.000  
Can nhiệt K-16-300-500-304 phi 16mm dài 300mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-300-500-304               750.000  
Can nhiệt K-16-400-500-304 phi 16mm dài 400mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-400-500-304               770.000  
Can nhiệt K-16-500-500-304 phi 16mm dài 500mm chịu1100°C OMEGA-K-16-500-500-304                790.000  
Can nhiệt K-16-600-500-304 phi 16mm dài 600mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-600-500-304               810.000  
Can nhiệt K-16-700-500-304 phi 16mm dài 700mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-700-500-304               850.000  
Can nhiệt K-16-800-500-304 phi 16mm dài 800mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-800-500-304               860.000  
Can nhiệt K-16-900-500-304 phi 16mm dài 900mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-900-500-304               880.000  
Can nhiệt K-16-1000-500-304 phi 16mm dài 1000mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-1000-500-304               900.000  
Can nhiệt K-16-1100-500-304 phi 16mm dài 1100mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-1100-500-304                950.000  
Can nhiệt K-16-1200-500-304 phi 16mm dài 1200mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-1200-500-304            1.150.000  
Can nhiệt K-16-1300-500-304 phi 16mm dài 1300mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-1300-500-304            1.200.000  
Can nhiệt K-16-1400-500-304 phi 16mm dài 1400mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-1400-500-304            1.250.000  
Can nhiệt K-16-1500-500-304 phi 16mm dài 1500mm chịu 1100°C OMEGA-K-16-1500-500-304            1.300.000  
 
Can nhiệt K Chất liệu Inox 304 Chịu Nhiệt Max 1200°C Φ 17.3mm
Can nhiệt K-17.3-300-1200-304 phi 17mm dài 300mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-300-1200-304               750.000  
Can nhiệt K-17.3-400-1200-304 phi 17mm dài 400mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-400-1200-304               770.000  
Can nhiệt K-17.3-500-1200-304 phi 17mm dài 500mm chịu1200°C OMEGA-K-17.3-500-1200-304                790.000  
Can nhiệt K-17.3-600-1200-304 phi 17mm dài 600mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-600-1200-304               810.000  
Can nhiệt K-17.3-700-1200-304 phi 17mm dài 700mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-700-1200-304               830.000  
Can nhiệt K-17.3-800-1200-304 phi 17mm dài 800mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-800-1200-304               850.000  
Can nhiệt K-17.3-900-1200-304 phi 17mm dài 900mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-900-1200-304               870.000  
Can nhiệt K-17.3-1000-1200-304 phi 17mm dài 1000mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-1000-1200-304               890.000  
Can nhiệt K-17.3-1100-1200-304 phi 17mm dài 1100mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-1100-1200-304                910.000  
Can nhiệt K-17.3-1200-1200-304 phi 17mm dài 1200mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-1200-1200-304            1.150.000  
Can nhiệt K-17.3-1300-1200-304 phi 17mm dài 1300mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-1300-1200-304            1.200.000  
Can nhiệt K-17.3-1400-1200-304 phi 17mm dài 1400mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-1400-1200-304            1.250.000  
Can nhiệt K-17.3-1500-1200-304 phi 17mm dài 1500mm chịu 1200°C OMEGA-K-17.3-1500-1200-304            1.550.000  
 
Can nhiệt K Chất liệu Inox 304 Chịu Nhiệt Max 1200°C Φ 22mm
Can nhiệt K-22-300-1200-304 phi 22mm dài 300mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-300-1200-304               780.000  
Can nhiệt K-22-400-1200-304 phi 22mm dài 400mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-400-1200-304               920.000  
Can nhiệt K-22-500-1200-304 phi 22mm dài 500mm chịu1200°C OMEGA-K-22-500-1200-304                940.000  
Can nhiệt K-22-600-1200-304 phi 22mm dài 600mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-600-1200-304               960.000  
Can nhiệt K-22-700-1200-304 phi 22mm dài 700mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-700-1200-304               980.000  
Can nhiệt K-22-800-1200-304 phi 22mm dài 800mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-800-1200-304               900.000  
Can nhiệt K-22-900-1200-304 phi 22mm dài 900mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-900-1200-304               920.000  
Can nhiệt K-22-1000-1200-304 phi 22mm dài 1000mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-1000-1200-304               980.000  
Can nhiệt K-22-1100-1200-304 phi 22mm dài 1100mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-1100-1200-304             1.050.000  
Can nhiệt K-22-1200-1200-304 phi 22mm dài 1200mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-1200-1200-304            1.150.000  
Can nhiệt K-22-1300-1200-304 phi 22mm dài 1300mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-1300-1200-304            1.250.000  
Can nhiệt K-22-1400-1200-304 phi 22mm dài 1400mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-1400-1200-304            1.350.000  
Can nhiệt K-22-1500-1200-304 phi 22mm dài 1500mm chịu 1200°C OMEGA-K-22-1500-1200-304               145.000  
 
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
 
Tên Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
Chư VAT 10%
Can nhiệt K Đôi Chất liệu Inox 304 Chịu Nhiệt Max 1100°C | Φ 6.0mm- Φ 16mm
Can nhiệt K-D-06-100-500-304 phi 6mm dài 100mm chịu 800°C OMEGA-K-D-06-50-500-304               750.000  
Can nhiệt K-D-06-100-500-304 phi 6mm dài 100mm chịu 800°C OMEGA-K-D-06-100-500-304               770.000  
Can nhiệt K-D-08-150-500-304 phi 8mm dài 150mm chịu 800°C OMEGA-K-D-08-150-500-304               790.000  
Can nhiệt K-D-08-200-500-304 phi 8mm dài 200mm chịu 800°C OMEGA-K-D-08-200-500-304               810.000  
Can nhiệt K-D-9.6-250-500-304 phi 9.6mm dài 250mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-250-500-304               830.000  
Can nhiệt K-D-9.6-300-500-304 phi 9.6mm dài 300mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-300-500-304               900.000  
Can nhiệt K-D-9.6-400-500-304 phi 9.6mm dài 400mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-400-500-304               950.000  
Can nhiệt K-D-9.6-500-500-304 phi 9.6mm dài 500mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-500-500-304               970.000  
Can nhiệt K-D-9.6-600-500-304 phi 9.6mm dài 600mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-600-500-304               990.000  
Can nhiệt K-D-9.6-700-500-304 phi 9.6mm dài 700mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-700-500-304               920.000  
Can nhiệt K-D-9.6-800-500-304 phi 9.6mm dài 800mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-800-500-304               940.000  
Can nhiệt K-D-9.6-900-500-304 phi 9.6mm dài 900mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-900-500-304               960.000  
Can nhiệt K-D-9.6-1000-500-304 phi 9.6mm dài 1000mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-1000-500-304               980.000  
Can nhiệt K-D-9.6-1100-500-304 phi 9.6mm dài 1100mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-1100-500-304               920.000  
Can nhiệt K-D-9.6-1200-500-304 phi 9.6mm dài 1200mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-1200-500-304               940.000  
Can nhiệt K-D-9.6-1300-500-304 phi 9.6mm dài 1300mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-1300-500-304               960.000  
Can nhiệt K-D-9.6-1400-500-304 phi 9.6mm dài 1400mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-1400-500-304               980.000  
Can nhiệt K-D-9.6-1500-500-304 phi 9.6mm dài 1500mm chịu 800°C OMEGA-K-D-9.6-1500-500-304            1.100.000  
Can nhiệt K-D-16-300-500-304 phi 16mm dài 300mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-300-500-304               850.000  
Can nhiệt K-D-16-400-500-304 phi 16mm dài 400mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-400-500-304               870.000  
Can nhiệt K-D-16-500-500-304 phi 16mm dài 500mm chịu1100°C OMEGA-K-D-16-500-500-304                890.000  
Can nhiệt K-D-16-600-500-304 phi 16mm dài 600mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-600-500-304               920.000  
Can nhiệt K-D-16-700-500-304 phi 16mm dài 700mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-700-500-304               940.000  
Can nhiệt K-D-16-800-500-304 phi 16mm dài 800mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-800-500-304               960.000  
Can nhiệt K-D-16-900-500-304 phi 16mm dài 900mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-900-500-304               980.000  
Can nhiệt K-D-16-1000-500-304 phi 16mm dài 1000mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-1000-500-304            1.050.000  
Can nhiệt K-D-16-1100-500-304 phi 16mm dài 1100mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-1100-500-304                110.000  
Can nhiệt K-D-16-1200-500-304 phi 16mm dài 1200mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-1200-500-304            1.150.000  
Can nhiệt K-D-16-1300-500-304 phi 16mm dài 1300mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-1300-500-304            1.250.000  
Can nhiệt K-D-16-1400-500-304 phi 16mm dài 1400mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-1400-500-304            1.350.000  
Can nhiệt K-D-16-1500-500-304 phi 16mm dài 1500mm chịu 1100°C OMEGA-K-D-16-1500-500-304            1.450.000  
 
Can nhiệt K Đôi Chất liệu Inox 304 Chịu Nhiệt Max 1200°C Φ 17.3mm
Can nhiệt K-D-17.3-300-1200-304 phi 17.3mm dài 300mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-300-1200-304               980.000  
Can nhiệt K-D-17.3-400-1200-304 phi 17.3mm dài 400mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-400-1200-304            1.050.000  
Can nhiệt K-D-17.3-500-1200-304 phi 17.3mm dài 500mm chịu1200°C OMEGA-K-D-17.3-500-1200-304                107.000  
Can nhiệt K-D-17.3-600-1200-304 phi 17.3mm dài 600mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-600-1200-304            1.090.000  
Can nhiệt K-D-17.3-700-1200-304 phi 17.3mm dài 700mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-700-1200-304            1.450.000  
Can nhiệt K-D-17.3-800-1200-304 phi 17.3mm dài 800mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-800-1200-304            1.550.000  
Can nhiệt K-D-17.3-900-1200-304 phi 17.3mm dài 900mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-900-1200-304            1.650.000  
Can nhiệt K-D-17.3-1000-1200-304 phi 17.3mm dài 1000mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-1000-1200-304            1.700.000  
Can nhiệt K-D-17.3-1100-1200-304 phi 17.3mm dài 1100mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-1100-1200-304             1.720.000  
Can nhiệt K-D-17.3-1200-1200-304 phi 17.3mm dài 1200mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-1200-1200-304            1.750.000  
Can nhiệt K-D-17.3-1300-1200-304 phi 17.3mm dài 1300mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-1300-1200-304            1.800.000  
Can nhiệt K-D-17.3-1400-1200-304 phi 17.3mm dài 1400mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-17.3-1400-1200-304            1.820.000  
Can nhiệt K-D-17.3-1500-1200-304 phi 17.3mm dài 1500mm chịu 1200°C OMEGA-K-S-17.3-1500-1200-304            1.850.000  
 
Can nhiệt K Đôi Chất liệu Inox 304 Chịu Nhiệt Max 1200°C Φ 22mm
Can nhiệt K-D-22-300-1200-304 phi 22mm dài 300mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-300-1200-304               900.000  
Can nhiệt K-D-22-400-1200-304 phi 22mm dài 400mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-400-1200-304               920.000  
Can nhiệt K-D-22-500-1200-304 phi 22mm dài 500mm chịu1200°C OMEGA-K-D-22-500-1200-304                940.000  
Can nhiệt K-D-22-600-1200-304 phi 22mm dài 600mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-600-1200-304               960.000  
Can nhiệt K-D-22-700-1200-304 phi 22mm dài 700mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-700-1200-304               980.000  
Can nhiệt K-D-22-800-1200-304 phi 22mm dài 800mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-800-1200-304            1.000.000  
Can nhiệt K-D-22-900-1200-304 phi 22mm dài 900mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-900-1200-304            1.100.000  
Can nhiệt K-D-22-1000-1200-304 phi 22mm dài 1000mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-1000-1200-304            1.150.000  
Can nhiệt K-D-22-1100-1200-304 phi 22mm dài 1100mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-1100-1200-304             1.170.000  
Can nhiệt K-D-22-1200-1200-304 phi 22mm dài 1200mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-1200-1200-304            1.190.000  
Can nhiệt K-D-22-1300-1200-304 phi 22mm dài 1300mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-1300-1200-304            1.200.000  
Can nhiệt K-D-22-1400-1200-304 phi 22mm dài 1400mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-1400-1200-304            1.250.000  
Can nhiệt K-D-22-1500-1200-304 phi 22mm dài 1500mm chịu 1200°C OMEGA-K-D-22-1500-1200-304            1.300.000  
 
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
 
Tên Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
Chư VAT 10%
 
Can nhiệt sứ hệ K chịu nhệt 800°C Φ 10mm | Sứ Hồng
Can nhiệt sứ K-10-200-800-SH phi 10mm dài 200mm đo 800°C OMEGA-K-10-200-800-SH               550.000  
Can nhiệt sứ K-10-300-800-SH phi 10mm dài 300mm đo 800°C OMEGA-K-10-300-800-SH               600.000  
Can nhiệt sứ K-10-400-800-SH phi 10mm dài 400mm đo 800°C OMEGA-K-10-400-800-SH               650.000  
Can nhiệt sứ K-10-500-800-SH phi 10mm dài 500mm đo 800°C OMEGA-K-10-500-800-SH               700.000  
Can nhiệt sứ K-10-600-800-SH phi 10mm dài 600mm đo 800°C OMEGA-K-10-600-800-SH               750.000  
Can nhiệt sứ K-10-700-800-SH phi 10mm dài 700mm đo 800°C OMEGA-K-10-700-800-SH               800.000  
Can nhiệt sứ K-10-800-800-SH phi 10mm dài 800mm đo 800°C OMEGA-K-10-800-800-SH               850.000  
Can nhiệt sứ K-10-900-800-SH phi 10mm dài 900mm đo 800°C OMEGA-K-10-900-800-SH               900.000  
Can nhiệt sứ K-10-1000-800-SH phi 10mm dài 1000mm do 800°C OMEGA-K-10-100-800-SH            1.000.000  
 
Can nhiệt sứ hệ K chịu nhệt 1200°C Φ 16mm | Sứ Hồng
Can nhiệt sứ K-16-200-1200-SH phi 16mm dài 200mm đo 1200°C OMEGA-K-16-200-1200-SH               650.000  
Can nhiệt sứ K-16-300-1200-SH phi 16mm dài 300mm đo 1200°C OMEGA-K-16-300-1200-SH               700.000  
Can nhiệt sứ K-16-400-1200-SH phi 16mm dài 400mm đo 1200°C OMEGA-K-16-400-1200-SH               750.000  
Can nhiệt sứ K-16-500-1200-SH phi 16mm dài 500mm đo 1200°C OMEGA-K-16-500-1200-SH               800.000  
Can nhiệt sứ K-16-600-1200-SH phi 16mm dài 600mm đo 1200°C OMEGA-K-16-600-1200-SH               850.000  
Can nhiệt sứ K-16-700-1200-SH phi 16mm dài 700mm đo 1200°C OMEGA-K-16-700-1200-SH               900.000  
Can nhiệt sứ K-16-800-1200-SH phi 16mm dài 800mm đo 1200°C OMEGA-K-16-800-1200-SH               950.000  
Can nhiệt sứ K-16-900-1200-SH phi 16mm dài 900mm đo 1200°C OMEGA-K-16-900-1200-SH            1.000.000  
Can nhiệt sứ K-16-1000-1200-SH phi 16mm dài 1000mm đo 1200°C OMEGA-K-16-1000-1200-SH            1.100.000  
   
Can nhiệt sứ hệ K chịu nhệt 1200°C Φ 17mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ K-17-200-1200-ST phi 17mm dài 200mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-200-1200-ST               700.000  
Can nhiệt sứ K-17-300-1200-ST phi 17mm dài 300mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-300-1200-ST               740.000  
Can nhiệt sứ K-17-400-1200-ST phi 17mm dài 400mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-400-1200-ST               780.000  
Can nhiệt sứ K-17-500-1200-ST phi 17mm dài 500mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-500-1200-ST               820.000  
Can nhiệt sứ K-17-600-1200-ST phi 17mm dài 600mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-600-1200-ST               860.000  
Can nhiệt sứ K-17-700-1200-ST phi 17mm dài 700mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-700-1200-ST               900.000  
Can nhiệt sứ K-17-800-1200-ST phi 17mm dài 800mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-800-1200-ST               950.000  
Can nhiệt sứ K-17-900-1200-ST phi 17mm dài 900mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-900-1200-ST            1.000.000  
Can nhiệt sứ K-17-1000-1200-ST phi 17mm dài 1000mm đo 1200°C  OMEGA-K-17-1000-1200-ST            1.100.000  
   
Can nhiệt sứ hệ K chịu nhệt 1200°C Φ 20mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ K-20-200-1200-ST phi 20mm dài 200mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-200-1200-ST               800.000  
Can nhiệt sứ K-20-300-1200-ST phi 20mm dài 300mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-300-1200-ST               850.000  
Can nhiệt sứ K-20-400-1200-ST phi 20mm dài 400mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-400-1200-ST               900.000  
Can nhiệt sứ K-20-500-1200-ST phi 20mm dài 500mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-500-1200-ST               950.000  
Can nhiệt sứ K-20-600-1200-ST phi 20mm dài 600mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-600-1200-ST            1.000.000  
Can nhiệt sứ K-20-700-1200-ST phi 20mm dài 700mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-700-1200-ST            1.150.000  
Can nhiệt sứ K-20-800-1200-ST phi 20mm dài 800mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-800-1200-ST            1.200.000  
Can nhiệt sứ K-20-900-1200-ST phi 20mm dài 900mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-900-1200-ST            1.250.000  
Can nhiệt sứ K-20-1000-1200-ST phi 20mm dài 1000mm đo 1200°C  OMEGA-K-20-1000-1200-ST            1.350.000  
 
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
 
Tên Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
Chư VAT 10%
     
Can nhiệt sứ hệ R chịu nhệt 1600°C Φ 10mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-300-1600-ST phi 10 dài 300mm  OMEGA-R-0.4-10-300-1600-ST            7.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-400-1600-ST phi 10 dài 400mm   OMEGA-R-0.4-10-400-1600-ST            8.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-500-1600-ST phi 10 dài 500mm  OMEGA-R-0.4-10-500-1600-ST            8.500.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-600-1600-ST phi 10 dài 600mm  OMEGA-R-0.4-10-600-1600-ST            9.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-700-1600-ST phi 10 dài 700mm  OMEGA-R-0.4-10-700-1600-ST            9.500.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-800-1600-ST phi 10 dài 800mm  OMEGA-R-0.4-10-800-1600-ST          10.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-900-1600-ST phi 10 dài 900mm  OMEGA-R-0.4-10-900-1600-ST          11.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-10-1000-1600-ST phi 10 dài 1000mm  OMEGA-R-0.4-10-1000-1600-ST          12.500.000  
 
Can nhiệt sứ hệ R chịu nhệt 1600°C Φ 15mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-300-1600-ST phi 15 dài 300mm  OMEGA-R-0.4-15-300-1600-ST            7.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-400-1600-ST phi 15 dài 400mm   OMEGA-R-0.4-15-400-1600-ST            8.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-500-1600-ST phi 15 dài 500mm  OMEGA-R-0.4-15-500-1600-ST            8.500.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-600-1600-ST phi 15 dài 600mm  OMEGA-R-0.4-15-600-1600-ST            9.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-700-1600-ST phi 15 dài 700mm  OMEGA-R-0.4-15-700-1600-ST            9.500.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-800-1600-ST phi 15 dài 800mm  OMEGA-R-0.4-15-800-1600-ST          10.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-900-1600-ST phi 15 dài 900mm  OMEGA-R-0.4-15-900-1600-ST          11.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-15-1000-1600-ST phi 15 dài 1000mm  OMEGA-R-0.4-15-1000-1600-ST          12.500.000  
 
Can nhiệt sứ hệ R chịu nhệt 1600°C Φ 17mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-300-1600-ST phi 17 dài 300mm  OMEGA-R-0.4-17-300-1600-ST            7.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-400-1600-ST phi 17 dài 400mm   OMEGA-R-0.4-17-400-1600-ST            8.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-500-1600-ST phi 17 dài 500mm  OMEGA-R-0.4-17-500-1600-ST            8.500.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-600-1600-ST phi 17 dài 600mm  OMEGA-R-0.4-17-600-1600-ST            9.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-700-1600-ST phi 17 dài 700mm  OMEGA-R-0.4-17-700-1600-ST            9.500.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-800-1600-ST phi 17 dài 800mm  OMEGA-R-0.4-17-800-1600-ST          10.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-900-1600-ST phi 17 dài 900mm  OMEGA-R-0.4-17-900-1600-ST          11.000.000  
Can nhiệt sứ hệ R đo 1600°C R-0.4-17-1000-1600-ST phi 17 dài 1000mm  OMEGA-R-0.4-17-1000-1600-ST          12.500.000  
 
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
 
Tên Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
Chư VAT 10%
 
Can nhiệt sứ hệ S chịu nhệt 1600°C Φ 10mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-300-1600-ST phi 10 dài 300mm  OMEGA-S-0.4-10-300-1600-ST            7.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-400-1600-ST phi 10 dài 400mm   OMEGA-S-0.4-10-400-1600-ST            8.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-500-1600-ST phi 10 dài 500mm  OMEGA-S-0.4-10-500-1600-ST            8.500.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-600-1600-ST phi 10 dài 600mm  OMEGA-S-0.4-10-600-1600-ST            9.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-700-1600-ST phi 10 dài 700mm  OMEGA-S-0.4-10-700-1600-ST            9.500.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-800-1600-ST phi 10 dài 800mm  OMEGA-S-0.4-10-800-1600-ST          10.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-900-1600-ST phi 10 dài 900mm  OMEGA-S-0.4-10-900-1600-ST          11.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-10-1000-1600-ST phi 10 dài 1000mm  OMEGA-S-0.4-10-1000-1600-ST          12.500.000  
 
Can nhiệt sứ hệ S chịu nhệt 1600°C Φ 15mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-300-1600-ST phi 15 dài 300mm  OMEGA-S-0.4-15-300-1600-ST            7.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-400-1600-ST phi 15 dài 400mm   OMEGA-S-0.4-15-400-1600-ST            8.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-500-1600-ST phi 15 dài 500mm  OMEGA-S-0.4-15-500-1600-ST            8.500.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-600-1600-ST phi 15 dài 600mm  OMEGA-S-0.4-15-600-1600-ST            9.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-700-1600-ST phi 15 dài 700mm  OMEGA-S-0.4-15-700-1600-ST            9.500.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-800-1600-ST phi 15 dài 800mm  OMEGA-S-0.4-15-800-1600-ST          10.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-900-1600-ST phi 15 dài 900mm  OMEGA-S-0.4-15-900-1600-ST          11.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.4-15-1000-1600-ST phi 15 dài 1000mm  OMEGA-S-0.4-15-1000-1600-ST          12.500.000  
 
Can nhiệt sứ hệ S chịu nhệt 1600°C Φ 17mm | Sứ Trắng
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-300-1600-ST phi 17 dài 300mm  OMEGA-S-0.4-17-300-1600-ST            7.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-400-1600-ST phi 17 dài 400mm   OMEGA-S-0.4-17-400-1600-ST            8.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-500-1600-ST phi 17 dài 500mm  OMEGA-S-0.4-17-500-1600-ST            8.500.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-600-1600-ST phi 17 dài 600mm  OMEGA-S-0.4-17-600-1600-ST            9.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-700-1600-ST phi 17 dài 700mm  OMEGA-S-0.4-17-700-1600-ST            9.500.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-800-1600-ST phi 17 dài 800mm  OMEGA-S-0.4-17-800-1600-ST          10.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-900-1600-ST phi 17 dài 900mm  OMEGA-S-0.4-17-900-1600-ST          11.000.000  
Can nhiệt sứ hệ S đo 1600°C S-0.5-17-1000-1600-ST phi 17 dài 1000mm  OMEGA-S-0.4-17-1000-1600-ST          12.500.000  
 
 cay-donhiet-do-inox-cay-do-nhiet-do-bang-su-can-nhiet-k
 
Tên Sản phẩm Mã sản phẩm Đơn giá
Chư VAT 10%
 
Can nhiệt sứ hệ B chịu nhệt 1800°C Φ 10mm | Sứ Ngà
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-300-1800-SN phi 10 dài 300mm  OMEGA-B-0.5-10-300-1800-ST          17.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-400-1800-SN phi 10 dài 400mm   OMEGA-B-0.5-10-400-1800-ST          18.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-500-1800-SN phi 10 dài 500mm  OMEGA-B-0.5-10-500-1800-ST          19.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-600-1800-SN phi 10 dài 600mm  OMEGA-B-0.5-10-600-1800-ST          20.000.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-700-1800-SN phi 10 dài 700mm  OMEGA-B-0.5-10-700-1800-ST          20.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-800-1800-SN phi 10 dài 800mm  OMEGA-B-0.5-10-800-1800-ST          21.000.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-900-1800-SN phi 10 dài 900mm  OMEGA-B-0.5-10-900-1800-ST          21.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-10-1000-1800-SN phi 10 dài 1000mm  OMEGA-B-0.5-10-1000-1800-ST          22.000.000  
 
Can nhiệt sứ hệ B chịu nhệt 1800°C Φ 15mm | Sứ Ngà
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-300-1800-SN phi 15 dài 300mm  OMEGA-B-0.5-15-300-1800-ST          17.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-400-1800-SN phi 15 dài 400mm   OMEGA-B-0.5-15-400-1800-ST          18.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-500-1800-SN phi 15 dài 500mm  OMEGA-B-0.5-15-500-1800-ST          19.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-600-1800-SN phi 15 dài 600mm  OMEGA-B-0.5-15-600-1800-ST          20.000.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-700-1800-SN phi 15 dài 700mm  OMEGA-B-0.5-15-700-1800-ST          20.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-800-1800-SN phi 15 dài 800mm  OMEGA-B-0.5-15-800-1800-ST          21.000.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-900-1800-SN phi 15 dài 900mm  OMEGA-B-0.5-15-900-1800-ST          21.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.4-15-1000-1800-SN phi 15 dài 1000mm  OMEGA-B-0.5-15-1000-1800-ST          22.000.000  
 
Can nhiệt sứ hệ B chịu nhệt 1800°C Φ 17mm | Sứ Ngà
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-300-1800-SN phi 17 dài 300mm  OMEGA-B-0.5-17-300-1800-ST          17.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-400-1800-SN phi 17 dài 400mm   OMEGA-B-0.5-17-400-1800-ST          18.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-500-1800-SN phi 17 dài 500mm  OMEGA-B-0.5-17-500-1800-ST          19.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-600-1800-SN phi 17 dài 600mm  OMEGA-B-0.5-17-600-1800-ST          20.000.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-700-1800-SN phi 17 dài 700mm  OMEGA-B-0.5-17-700-1800-ST          20.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-800-1800-SN phi 17 dài 800mm  OMEGA-B-0.5-17-800-1800-ST          21.000.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-900-1800-SN phi 17 dài 900mm  OMEGA-B-0.5-17-900-1800-ST          21.500.000  
Can nhiệt sứ hệ B đo 1800°C S-0.5-17-1000-1800-SN phi 17 dài 1000mm  OMEGA-B-0.5-17-1000-1800-ST          22.000.000  
 
Chú ý : Ngoài những quy cách trên Cty Chúng tôi còn nhận gia công can nhiệt theo yêu cầu ứng dụng cụ thể của khách hàng
*** Khác hàng cần gia công thêm mặt bích + 200K . Ống 21mm, 27mm, 34mm + 150K

    Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !