By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
  • Đang bán!
  • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Kích thước biến tần LS

Kích thước biến tần LS

Kích thước biến tần IG5A

  kich-thuoc-bien-tan-ig5a.png
Sản phẩm (kW) W (mm) W1 (mm) H (mm) H1 (mm) D (mm) Φ A (mm) B (mm) (kg)
SV004IG5A-1 0.4KW 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76
SV008IG5A-1 0.75KW 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12
SV015IG5A-1 1.5KW 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.0 1.84
SV004IG5A-2 0.4 KW 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76
SV008IG5A-2 0.75 KW 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.5 0.77
SV015IG5A-2 1.5 KW 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12
SV022IG5A-2 2.2KW 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84
SV037IG5A-2 3.7KW 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89
SV040IG5A-2 4KW 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89
SV055IG5A-2 5.5KW 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66
SV075IG5A-2 7.5KW 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66
SV110IG5A-2 11KW 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00
SV150IG5A-2 15KW 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00
SV185IG5A-2 18.5KW 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3
SV220IG5A-2 22KW 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3
SV004IG5A-4 0.4 KW 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.0 0.76
SV008IG5A-4 0.75 KW 70 65.5 128 119 130 4.0 4.5 4.5 0.77
SV015IG5A-4 1.5 KW 100 95.5 128 120 130 4.5 4.5 4.5 1.12
SV022IG5A-4 2.2KW 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.84
SV037IG5A-4 3.7KW 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89
SV040IG5A-4 4KW 140 132 128 120.5 155 4.5 4.5 4.5 1.89
SV055IG5A-4 5.5KW 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66
SV075IG5A-4 7.5KW 180 170 220 210 170 4.5 5.0 4.5 3.66
SV110IG5A-4 11KW 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00
SV150IG5A-4 15KW 235 219 320 304 189.5 7.0 8.0 7.0 9.00
SV185IG5A-4 18.5KW 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3
SV220IG5A-4 22KW 260 240 410 392 208.5 10.0 10.0 10.0 13.3

Ứng dụng biến tần IG5H

 kich-thuoc-bien-tan-ig5h-01 Model no. W W1 H H1 D Ø A B Weight
SV004iG5H-2 70.0 65.5 128.0 119.0 130.0 4.0  4.5 4.0  0.76kg
SV004iG5H-4
SV008iG5H-2 0.77kg
SV008iG5H-4
 
 kich-thuoc-bien-tan-ig5h-02 Model no. W W1 H H1 D Ø A B Weight
SV015iG5H-2 100.0 95.5 128.0 120 .0 130.0 4.5 4.5 4.5  1.12kg
SV015iG5H-4
 
 kich-thuoc-bien-tan-ig5h-03 Model no. W W1 H H1 D Ø A B Weight
SV022iG5H-2 140.0 132.0 128.0 120.5 155.0 4.5 4.5 4.5 1.84kg
SV022iG5H-4
SV037iG5H-2 1.89kg
SV037iG5H-4
SV040iG5H-2
SV040iG5H-4
 
 kich-thuoc-bien-tan-ig5h-01 Model no. W W1 H H1 D Ø A B Weight
SV055iG5H-2 180.0 170.0 220.0 210.0 170.0 4.5 4.5 4.5 3.36kg
SV055iG5H-4
SV075iG5H-2
SV075iG5H-4

    Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !