By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
  • Đang bán!
  • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Biến tần LS IG5H

Biến tần LS IG5H

Biến tần Model IG5H : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 3 Pha LS INV,SV004IG5H-2 Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,100,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV008IG5H-2 Công suất 0.75 KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,350,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV015IG5H-2 Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 200~230VAC 3,880,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV022IG5H-2 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 4,470,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV037IG5H-2 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 200~230VAC 5,050,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV040IG5H-2 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 200~230VAC 5,050,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV055IG5H-2 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 200~230VAC 7,570,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV075IG5H-2 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 200~230VAC 8,480,000
Biến tần Model IG5H : Điện áp vào 3 Pha 380V , Điện áp ra 3 pha 380~480VAC
Biến tần 3 Pha LS INV,SV004IG5H-4 Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 380~480VAC 3,330,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV008IG5H-4 Công suất 0.75 KW 1HP điện áp 380~480VAC 3,520,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV015IG5H-4 Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 380~480VAC 3,860,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV022IG5H-4 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 4,390,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV037IG5H-4 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 5,220,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV040IG5H-4 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 380~480VAC 5,220,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV055IG5H-4 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 380~480VAC 7,340,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV075IG5H-4 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 380~480VAC 8,020,000

    Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !