By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-hong-ngoai-Omron-ES1-LP3-N-do-nhiet-do-khong-tiep-xuc-Omron-ES1-LP3-N
  • Mới
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
  • Đang bán!
  • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Biến tần LS IG5A

Biến tần LS IG5A

Bảng giá Biến tần LS 2022 Hàn Quốc Giá bán 
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 1 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 1 pha LS SV004IG5A-1 Công suất 0.4KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,520,000
Biến tần 1 pha LS SV008IG5A-1 Công suất 0.75KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,780,000
Biến tần 1 pha LS SV015IG5A-1 Công suất 1.5KW 2HP điện áp 200~230VAC 4,250,000
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 3 pha LS SV004IG5A-2 Công suất 0.4KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,190,000
Biến tần 3 pha LS SV008IG5A-2 Công suất 0.75KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,450,000
Biến tần 3 pha LS SV015IG5A-2 Công suất 1.5KW 2HP điện áp 200~230VAC 3,990,000
Biến tần 3 pha LS SV022IG5A-2 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 4,610,000
Biến tần 3 pha LS SV037IG5A-2 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 200~230VAC 5,210,000
Biến tần 3 pha LS SV040IG5A-2 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 200~230VAC 5,210,000
Biến tần 3 pha LS SV055IG5A-2 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 200~230VAC 7,800,000
Biến tần 3 pha LS SV075IG5A-2 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 200~230VAC 8,730,000
Biến tần 3 pha LS SV110IG5A-2 Công suất 11KW 15HP điện áp 200~230VAC 16,020,000
Biến tần 3 pha LS SV150IG5A-2 Công suất 15KW 20HP điện áp 200~230VAC 18,480,000
Biến tần 3 pha LS SV185IG5A-2 Công suất 18.5KW 25HP điện áp 200~230VAC 21,290,000
Biến tần 3 pha LS SV220IG5A-2 Công suất 22KW  30HP điện áp 200~230VAC 25,260,000
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 3 Pha 380V , Điện áp ra 3 pha  380~480VAC
Biến tần 3 pha LS SV004IG5A-4 Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 380~480VAC 3,430,000
Biến tần 3 pha LS SV008IG5A-4 Công suất 0.75 KW 1HP điện áp 380~480VAC 3,620,000
Biến tần 3 pha LS SV015IG5A-4 Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 380~480VAC 3,970,000
Biến tần 3 pha LS SV022IG5A-4 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 4,520,000
Biến tần 3 pha LS SV037IG5A-4 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 5,380,000
Biến tần 3 pha LS SV040IG5A-4 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 380~480VAC 5,380,000
Biến tần 3 pha LS SV055IG5A-4 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 380~480VAC 7,560,000
Biến tần 3 pha LS SV075IG5A-4 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 380~480VAC 8,260,000
Biến tần 3 pha LS SV110IG5A-4 Công suất 11KW 15HP điện áp 380~480VAC 14,350,000
Biến tần 3 pha LS SV150IG5A-4 Công suất 15KW 20HP điện áp 380~480VAC 15,620,000
Biến tần 3 pha LS SV185IG5A-4 Công suất 18.5KW 25HP điện áp 380~480VAC 18,540,000
Biến tần 3 pha LS SV220IG5A-4 Công suất 22KW  30HP điện áp 380~480VAC 20,130,000

    Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !