By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Biến tần LS IG5A

Biến tần LS IG5A

Bảng giá Biến tần LS 2022 Hàn Quốc Giá bán 
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 1 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 1 pha LS SV004IG5A-1 Công suất 0.4KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,520,000
Biến tần 1 pha LS SV008IG5A-1 Công suất 0.75KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,780,000
Biến tần 1 pha LS SV015IG5A-1 Công suất 1.5KW 2HP điện áp 200~230VAC 4,250,000
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 3 pha LS SV004IG5A-2 Công suất 0.4KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,190,000
Biến tần 3 pha LS SV008IG5A-2 Công suất 0.75KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,450,000
Biến tần 3 pha LS SV015IG5A-2 Công suất 1.5KW 2HP điện áp 200~230VAC 3,990,000
Biến tần 3 pha LS SV022IG5A-2 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 4,610,000
Biến tần 3 pha LS SV037IG5A-2 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 200~230VAC 5,210,000
Biến tần 3 pha LS SV040IG5A-2 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 200~230VAC 5,210,000
Biến tần 3 pha LS SV055IG5A-2 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 200~230VAC 7,800,000
Biến tần 3 pha LS SV075IG5A-2 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 200~230VAC 8,730,000
Biến tần 3 pha LS SV110IG5A-2 Công suất 11KW 15HP điện áp 200~230VAC 16,020,000
Biến tần 3 pha LS SV150IG5A-2 Công suất 15KW 20HP điện áp 200~230VAC 18,480,000
Biến tần 3 pha LS SV185IG5A-2 Công suất 18.5KW 25HP điện áp 200~230VAC 21,290,000
Biến tần 3 pha LS SV220IG5A-2 Công suất 22KW  30HP điện áp 200~230VAC 25,260,000
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 3 Pha 380V , Điện áp ra 3 pha  380~480VAC
Biến tần 3 pha LS SV004IG5A-4 Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 380~480VAC 3,430,000
Biến tần 3 pha LS SV008IG5A-4 Công suất 0.75 KW 1HP điện áp 380~480VAC 3,620,000
Biến tần 3 pha LS SV015IG5A-4 Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 380~480VAC 3,970,000
Biến tần 3 pha LS SV022IG5A-4 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 4,520,000
Biến tần 3 pha LS SV037IG5A-4 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 5,380,000
Biến tần 3 pha LS SV040IG5A-4 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 380~480VAC 5,380,000
Biến tần 3 pha LS SV055IG5A-4 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 380~480VAC 7,560,000
Biến tần 3 pha LS SV075IG5A-4 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 380~480VAC 8,260,000
Biến tần 3 pha LS SV110IG5A-4 Công suất 11KW 15HP điện áp 380~480VAC 14,350,000
Biến tần 3 pha LS SV150IG5A-4 Công suất 15KW 20HP điện áp 380~480VAC 15,620,000
Biến tần 3 pha LS SV185IG5A-4 Công suất 18.5KW 25HP điện áp 380~480VAC 18,540,000
Biến tần 3 pha LS SV220IG5A-4 Công suất 22KW  30HP điện áp 380~480VAC 20,130,000

    Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !