By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
  • Đang bán!
  • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi

Bảng giá biến tần LS 2022

Bảng giá biến tần LS 2022

Bảng giá Biến tần LS 2022 Hàn Quốc Giá bán 
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 1 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 1 pha LS SV004IG5A-1 Công suất 0.4KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,520,000
Biến tần 1 pha LS SV008IG5A-1 Công suất 0.75KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,780,000
Biến tần 1 pha LS SV015IG5A-1 Công suất 1.5KW 2HP điện áp 200~230VAC 4,250,000
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 3 pha LS SV004IG5A-2 Công suất 0.4KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,190,000
Biến tần 3 pha LS SV008IG5A-2 Công suất 0.75KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,450,000
Biến tần 3 pha LS SV015IG5A-2 Công suất 1.5KW 2HP điện áp 200~230VAC 3,990,000
Biến tần 3 pha LS SV022IG5A-2 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 4,610,000
Biến tần 3 pha LS SV037IG5A-2 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 200~230VAC 5,210,000
Biến tần 3 pha LS SV040IG5A-2 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 200~230VAC 5,210,000
Biến tần 3 pha LS SV055IG5A-2 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 200~230VAC 7,800,000
Biến tần 3 pha LS SV075IG5A-2 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 200~230VAC 8,730,000
Biến tần 3 pha LS SV110IG5A-2 Công suất 11KW 15HP điện áp 200~230VAC 16,020,000
Biến tần 3 pha LS SV150IG5A-2 Công suất 15KW 20HP điện áp 200~230VAC 18,480,000
Biến tần 3 pha LS SV185IG5A-2 Công suất 18.5KW 25HP điện áp 200~230VAC 21,290,000
Biến tần 3 pha LS SV220IG5A-2 Công suất 22KW  30HP điện áp 200~230VAC 25,260,000
Biến tần Model IG5A : Điện áp vào 3 Pha 380V , Điện áp ra 3 pha  380~480VAC
Biến tần 3 pha LS SV004IG5A-4 Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 380~480VAC 3,430,000
Biến tần 3 pha LS SV008IG5A-4 Công suất 0.75 KW 1HP điện áp 380~480VAC 3,620,000
Biến tần 3 pha LS SV015IG5A-4 Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 380~480VAC 3,970,000
Biến tần 3 pha LS SV022IG5A-4 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 4,520,000
Biến tần 3 pha LS SV037IG5A-4 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 5,380,000
Biến tần 3 pha LS SV040IG5A-4 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 380~480VAC 5,380,000
Biến tần 3 pha LS SV055IG5A-4 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 380~480VAC 7,560,000
Biến tần 3 pha LS SV075IG5A-4 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 380~480VAC 8,260,000
Biến tần 3 pha LS SV110IG5A-4 Công suất 11KW 15HP điện áp 380~480VAC 14,350,000
Biến tần 3 pha LS SV150IG5A-4 Công suất 15KW 20HP điện áp 380~480VAC 15,620,000
Biến tần 3 pha LS SV185IG5A-4 Công suất 18.5KW 25HP điện áp 380~480VAC 18,540,000
Biến tần 3 pha LS SV220IG5A-4 Công suất 22KW  30HP điện áp 380~480VAC 20,130,000
Biến tần Model IG5H : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 3 Pha LS INV,SV004IG5H-2 Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 3,100,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV008IG5H-2 Công suất 0.75 KW 1HP điện áp 200~230VAC 3,350,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV015IG5H-2 Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 200~230VAC 3,880,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV022IG5H-2 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 4,470,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV037IG5H-2 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 200~230VAC 5,050,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV040IG5H-2 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 200~230VAC 5,050,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV055IG5H-2 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 200~230VAC 7,570,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV075IG5H-2 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 200~230VAC 8,480,000
Biến tần Model IG5H : Điện áp vào 3 Pha 380V , Điện áp ra 3 pha 380~480VAC
Biến tần 3 Pha LS INV,SV004IG5H-4 Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 380~480VAC 3,330,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV008IG5H-4 Công suất 0.75 KW 1HP điện áp 380~480VAC 3,520,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV015IG5H-4 Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 380~480VAC 3,860,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV022IG5H-4 Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 4,390,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV037IG5H-4 Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 5,220,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV040IG5H-4 Công suất 4KW 5.4HP điện áp 380~480VAC 5,220,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV055IG5H-4 Công suất 5.5KW 7.5KW điện áp 380~480VAC 7,340,000
Biến tần 3 Pha LS INV,SV075IG5H-4 Công suất 7.5KW 10HP điện áp 380~480VAC 8,020,000
Biến tần Model IS7 : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 3 pha LS SV0008IS7-2NO Công suất 0.75kW 1HP điện áp 200~230VAC 7,700,000
Biến tần 3 pha LS SV0015IS7-2NO Công suất 1.5 KW 2HP điện áp 200~230VAC 8,010,000
Biến tần 3 pha LS SV0022IS7-2NO Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 8,500,000
Biến tần 3 pha LS SV0037IS7-2NO Công suất 3.7KW 5HP điện áp 200~230VAC 8,800,000
Biến tần 3 pha LS SV0055IS7-2NO Công suất 5.5kW 7.5HP điện áp 200~230VAC 9,850,000
Biến tần 3 pha LS SV0075IS7-2NO Công suất 7.5kW 10HP điện áp 200~230VAC 10,890,000
Biến tần 3 pha LS SV0110IS7-2NO Công suất 11KW 15HP điện áp 200~230VAC 17,190,000
Biến tần 3 pha LS SV0150IS7-2NO Công suất 15KW 20HP điện áp 200~230VAC 19,260,000
Biến tần 3 pha LS SV0185IS7-2NO Công suất 18.5KW 25HP điện áp 200~230VAC 25,940,000
Biến tần 3 pha LS SV0220IS7-2NO Công suất 22KW  30HP điện áp 200~230VAC 29,390,000
   
Biến tần 3 pha LS SV0300IS7-2SO Công suất 30kW 40HP điện áp 200~230VAC 43,810,000
Biến tần 3 pha LS SV0370IS7-2SO Công suất 37kW 50HP điện áp 200~230VAC 51,110,000
Biến tần 3 pha LS SV0450IS7-2SO Công suất 45kW 60HP điện áp 200~230VAC 57,690,000
Biến tần 3 pha LS SV0550IS7-2SO Công suất 55kW 75HP điện áp 200~230VAC 76,470,000
Biến tần 3 pha LS SV0750IS7-2SO Công suất 75kW 100HP điện áp 200~230VAC 84,900,000
Biến tần Model IS7 : Điện áp vào 3 Pha 380V , Điện áp ra 3 pha  380~480VAC
Biến tần 3 pha LS SV0008IS7-4NO Công suất 0.75kW 1HP điện áp 380~480VAC 7,450,000
Biến tần 3 pha LS SV0015IS7-4NO Công suất 1.5kW 2HP điện áp 380~480VAC 7,790,000
Biến tần 3 pha LS SV0022IS7-4NO Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 8,160,000
Biến tần 3 pha LS SV0037IS7-4NO Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 8,370,000
Biến tần 3 pha LS SV0055IS7-4NO Công suất 5.5kW 7.5HP điện áp 380~480VAC 9,570,000
Biến tần 3 pha LS SV0075IS7-4NO Công suất 7.5KW 10HP điện áp 380~480VAC 10,380,000
Biến tần 3 pha LS SV0110IS7-4NO Công suất 11KW 15HP điện áp 380~480VAC 16,040,000
Biến tần 3 pha LS SV0150IS7-4NO Công suất 15KW 20HP điện áp 380~480VAC 17,760,000
Biến tần 3 pha LS SV0185IS7-4NO Công suất 18.5KW 25HP điện áp 380~480VAC 21,960,000
Biến tần 3 pha LS SV0220IS7-4NO Công suất 22KW  30HP điện áp 380~480VAC 24,890,000
Biến tần 3 pha LS SV0300IS7-4NO Công suất 30kW 40HP điện áp 380~480VAC 37,180,000
Biến tần 3 pha LS SV0370IS7-4NO Công suất 37kW 50HP điện áp 380~480VAC 40,380,000
Biến tần 3 pha LS SV0450IS7-4NO Công suất 45kW 60HP điện áp 380~480VAC 47,760,000
Biến tần 3 pha LS SV0550IS7-4NO Công suất 55kW 75HP điện áp 380~480VAC 52,910,000
Biến tần 3 pha LS SV0750IS7-4NO Công suất 75kW 100HP điện áp 380~480VAC 62,770,000
   
Biến tần 3 pha LS SV0008IS7-4NOFD Công suất 0.75kW 1HP điện áp 380~480VAC 9,220,000
Biến tần 3 pha LS SV0015IS7-4NOFD Công suất 1.5kW 2HP điện áp 380~480VAC 9,680,000
Biến tần 3 pha LS SV0022IS7-4NOFD Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 10,110,000
Biến tần 3 pha LS SV0037IS7-4NOFD Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 10,430,000
Biến tần 3 pha LS SV0055IS7-4NOFD Công suất 5.5kW 7.5HP điện áp 380~480VAC 12,040,000
Biến tần 3 pha LS SV0075IS7-4NOFD Công suất 7.5kW 10HP điện áp 380~480VAC 13,040,000
Biến tần 3 pha LS SV0110IS7-4NOFD Công suất 11KW 15HP điện áp 380~480VAC 20,150,000
Biến tần 3 pha LS SV0150IS7-4NOFD Công suất 15KW 20HP điện áp 380~480VAC 23,540,000
Biến tần 3 pha LS SV0185IS7-4NOFD Công suất 18.5KW 25HP điện áp 380~480VAC 28,480,000
Biến tần 3 pha LS SV0220IS7-4NOFD Công suất 22KW  30HP điện áp 380~480VAC 32,130,000
   
Biến tần 3 pha LS SV0300IS7-4NOD Công suất 30kW 40HP điện áp 380~480VAC 41,320,000
Biến tần 3 pha LS SV0370IS7-4NOD Công suất 37kW 50HP điện áp 380~480VAC 45,980,000
Biến tần 3 pha LS SV0450IS7-4NOD Công suất 45kW 60HP điện áp 380~480VAC 54,350,000
Biến tần 3 pha LS SV0550IS7-4NOD Công suất 55kW 75HP điện áp 380~480VAC 60,750,000
Biến tần 3 pha LS SV0750IS7-4NOD Công suất 75kW 100HP điện áp 380~480VAC 68,890,000
Biến tần 3 pha LS SV0900IS7-4SOD Công suất 90kW 125HP điện áp 380~480VAC 105,380,000
Biến tần 3 pha LS SV1100IS7-4SOD Công suất 110kW 150HP điện áp 380~480VAC 111,850,000
Biến tần 3 pha LS SV1320IS7-4SOD Công suất 132kW 175HP điện áp 380~480VAC 123,950,000
Biến tần 3 pha LS SV1600IS7-4SOD Công suất 160kW 215HP điện áp 380~480VAC 159,700,000
Biến tần 3 pha LS SV1850IS7-4SOD Công suất 185kW 250HP điện áp 380~480VAC 216,440,000
Biến tần 3 pha LS SV2200IS7-4SOD Công suất 220kW 300HP điện áp 380~480VAC 227,840,000
   
Biến tần 3 pha LS SV2800IS7-4SO Công suất 285kW 350HP điện áp 380~480VAC 394,350,000
Biến tần 3 pha LS SV3150IS7-4SO Công suất 315kW 400HP điện áp 380~480VAC 483,530,000
Biến tần 3 pha LS SV3750IS7-4SO Công suất 375kW 500HP điện áp 380~480VAC 519,870,000
Biến tần Model M100 : Điện áp vào 1 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 1 pha LSLV0001M100-1EOFNS Công suất 0.1KW  điện áp 200~230VAC 2,260,000
Biến tần 1 pha LSLV0002M100-1EOFNS Công suất 0.2KW điện áp 200~230VAC 2,330,000
Biến tần 1 pha LSLV0004M100-1EOFNS Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 2,500,000
Biến tần 1 pha LSLV0008M100-1EOFNS Công suất 0.75KW 1HP điện áp 200~230VAC 2,650,000
Biến tần 1 pha LSLV0015M100-1EOFNS Công suất 1.5kW 2HP điện áp 200~230VAC 3,130,000
Biến tần 1 pha LSLV0022M100-1EOFNS Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 3,420,000
Biến tần 1 pha LSLV0001M100-1EOFNA Công suất 0.1KW điện áp 200~230VAC 2,440,000
Biến tần 1 pha LSLV0002M100-1EOFNA Công suất 0.2KW điện áp 200~230VAC 2,520,000
Biến tần 1 pha LSLV0004M100-1EOFNA Công suất 0.4 KW 1/2HP điện áp 200~230VAC 2,680,000
Biến tần 1 pha LSLV0008M100-1EOFNA Công suất 0.75kW 1HP điện áp 200~230VAC 2,850,000
Biến tần 1 pha LSLV0015M100-1EOFNA Công suất 1.5kW 2HP điện áp 200~230VAC 3,370,000
Biến tần 1 pha LSLV0022M100-1EOFNA Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 3,670,000
Biến tần Model M100 : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC
Biến tần 3 pha LSLV0008H100-2CONN Công suất 0.75kW 1HP điện áp 200~230VAC 5,280,000
Biến tần 3 pha LSLV0015H100-2CONN Công suất 1.5kW 2HP điện áp 200~230VAC 5,630,000
Biến tần 3 pha LSLV0022H100-2CONN Công suất 2.2KW 3HP điện áp 200~230VAC 6,340,000
Biến tần 3 pha LSLV0037H100-2CONN Công suất 3.7KW 5HP điện áp 200~230VAC 7,130,000
Biến tần 3 pha LSLV0055H100-2CONN Công suất 5.5kW 7.5HP điện áp 200~230VAC 8,600,000
Biến tần 3 pha LSLV0075H100-2CONN Công suất 7.5kW 10HP điện áp 200~230VAC 9,810,000
Biến tần 3 pha LSLV0110H100-2CONN Công suất 11KW 15HP điện áp 200~230VAC 11,150,000
Biến tần 3 pha LSLV0150H100-2CONN Công suất 15KW 20HP điện áp 200~230VAC 15,010,000
Biến tần 3 pha LSLV0185H100-2CONN Công suất 18.5KW 25HP điện áp 200~230VAC 19,510,000
Biến tần Model H100 : Điện áp vào 3 Pha 380V , Điện áp ra 3 pha  380~480VAC
Biến tần 3 pha LSLV0008H100-4COFN Công suất 0.75kW 1HP điện áp 380~480VAC 5,580,000
Biến tần 3 pha LSLV0015H100-4COFN Công suất 1.5kW 2HP điện áp 380~480VAC 5,840,000
Biến tần 3 pha LSLV0022H100-4COFN Công suất 2.2KW 3HP điện áp 380~480VAC 6,300,000
Biến tần 3 pha LSLV0037H100-4COFN Công suất 3.7KW 5HP điện áp 380~480VAC 7,030,000
Biến tần 3 pha LSLV0055H100-4COFN Công suất 5.5kW 7.5HP điện áp 380~480VAC 7,950,000
Biến tần 3 pha LSLV0075H100-4COFN Công suất 7.5kW 10HP điện áp 380~480VAC 9,240,000
Biến tần 3 pha LSLV0110H100-4COFN Công suất 11KW 15HP điện áp 380~480VAC 10,380,000
Biến tần 3 pha LSLV0150H100-4COFN Công suất 15KW 20HP điện áp 380~480VAC 14,270,000
Biến tần 3 pha LSLV0185H100-4COFN Công suất 18.5KW 25HP điện áp 380~480VAC 17,020,000
Biến tần 3 pha LSLV0220H100-4COFN Công suất 22KW  30HP điện áp 380~480VAC 21,980,000
Biến tần 3 pha LSLV0300H100-4COFN Công suất 30kW 40HP điện áp 380~480VAC 25,960,000
Biến tần 3 pha LSLV0370H100-4COND Công suất 37kW 50HP điện áp 380~480VAC 33,210,000
Biến tần 3 pha LSLV0450H100-4COND Công suất 45kW 60HP điện áp 380~480VAC 39,950,000
Biến tần 3 pha LSLV0550H100-4COND Công suất 55kW 75HP điện áp 380~480VAC 46,650,000
Biến tần 3 pha LSLV0370H100-4COFD Công suất 37kW 50HP điện áp 380~480VAC 36,400,000
Biến tần 3 pha LSLV0450H100-4COFD Công suất 45kW 60HP điện áp 380~480VAC 43,680,000
Biến tần 3 pha LSLV0550H100-4COFD Công suất 55kW 75HP điện áp 380~480VAC 51,010,000
Biến tần 3 pha LSLV0750H100-4COFD Công suất 75kW 100HP điện áp 380~480VAC 52,200,000
Biến tần 3 pha LSLV0900H100-4COFD Công suất 90kW 125HP điện áp 380~480VAC 63,370,000
Biến tần 3 pha LSLV1100H100-4COFD Công suất 110kW 150HP điện áp 380~480VAC 92,560,000
Biến tần 3 pha LSLV1320H100-4COFD Công suất 132kW 175HP điện áp 380~480VAC 97,760,000
Biến tần 3 pha LSLV1600H100-4COFD Công suất 160kW 215HP điện áp 380~480VAC 112,480,000
Biến tần 3 pha LSLV1850H100-4COFD Công suất 185kW 250HP điện áp 380~480VAC 128,960,000
Biến tần 3 pha LSLV2200H100-4COFD Công suất 220kW 300HP điện áp 380~480VAC 151,840,000
Biến tần 3 pha LSLV2500H100-4COFD Công suất 250KW 400HP điện áp 380~480VAC 171,600,000
Biến tần 3 pha LSLV3150H100-4COFD Công suất 315KW 500HP điện áp 380~480VAC 376,480,000
Biến tần 3 pha LSLV3550H100-4COFD Công suất 355KW 550HP điện áp 380~480VAC 416,000,000
Biến tần 3 pha LSLV4000H100-4COFD Công suất 400KW 650HP điện áp 380~480VAC 468,000,000
Biến tần 3 pha LSLV5000H100-4COFD Công suất 500KW 800HP điện áp 380~480VAC 513,760,000
Biến tần Model S100 : Điện áp vào 3 Pha 220V , Điện áp ra 3 pha  200~230VAC

    Để lại một bình luận của bạn ngay bây giờ !