By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
 • Đang bán!
 • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi
Thiết bị đo lường ☎ : ⓿❷❽❻❷❺❸❼❷❷❶
Thiết bị đo lường

Thiết bị đo lường Đặt hàng trực tuyến tại ➡ https://thietbidainam.vn giá tốt ⭐ . Hỗ trợ đặt hàng trực tuyến | ☎ : ⓿❷❽❻❷❺❸❼❷❷❶

107 Sản phẩm

Lưới
Lưới-2
Danh sách
Danh sách-2
Mục lục

Bộ lọc hoạt động

 • Mới
 • Đang bán!
Đồng hồ đo điện KYORITSU 1009 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009
 • Mới
 • Đang bán!
Đồng hồ đo điện KYORITSU 1009 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009
 • Mới
 • Đang bán!
Mã sản phẩm  : 1009 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
1.110.000 ₫Giá
Đồng hồ đo điện KYORITSU 1009 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1009
 • Mới
 • Đang bán!
Mã sản phẩm  : 1009 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
1.110.000 ₫Giá
 • Mới
 • Đang bán!
Đồng hồ đo điện KYORITSU 1011 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1011
 • Mới
 • Đang bán!
Đồng hồ đo điện KYORITSU 1011 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1011
 • Mới
 • Đang bán!
Mã sản phẩm  : 1011 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
1.637.000 ₫Giá
Đồng hồ đo điện KYORITSU 1011 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1011
 • Mới
 • Đang bán!
Mã sản phẩm  : 1011 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
1.637.000 ₫Giá
 • Mới
 • Đang bán!
Digital-Multimeter-kyoritsu-1018H
 • Mới
 • Đang bán!
Digital-Multimeter-kyoritsu-1018H
 • Mới
 • Đang bán!
Mã sản phẩm  : 1018H Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
650.000 ₫Giá
No Product available
Digital-Multimeter-kyoritsu-1018H
 • Mới
 • Đang bán!
Mã sản phẩm  : 1018H Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
No Product available
650.000 ₫Giá
Đồng hồ đo điện KYORITSU 1019R đồng hồ vạn năng KYORITSU 1019R
 • Mới
  Mã sản phẩm  : 1019R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
  1.240.000 ₫Giá
  Đồng hồ đo điện KYORITSU 1019R đồng hồ vạn năng KYORITSU 1019R
  • Mới
   Mã sản phẩm  : 1019R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
   1.240.000 ₫Giá
   Đồng hồ đo điện KYORITSU 1020R đồng hồ vạn năng KYORITSU 1020R
   • Mới
    Mã sản phẩm  : 1020R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
    1.760.000 ₫Giá
    Đồng hồ đo điện KYORITSU 1020R đồng hồ vạn năng KYORITSU 1020R
    • Mới
     Mã sản phẩm  : 1020R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
     1.760.000 ₫Giá
     Đồng hồ đo điện KYORITSU 1021R đồng hồ vạn năng KYORITSU 1021R
     • Mới
      Mã sản phẩm  : 1021R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Japan (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
      1.890.000 ₫Giá
      Đồng hồ đo điện KYORITSU 1021R đồng hồ vạn năng KYORITSU 1021R
      • Mới
       Mã sản phẩm  : 1021R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Japan (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
       1.890.000 ₫Giá
       Đồng hồ đo điện KYORITSU 1030 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1030
       • Mới
        Mã sản phẩm  : 1030 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
        1.280.000 ₫Giá
        Đồng hồ đo điện KYORITSU 1030 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1030
        • Mới
         Mã sản phẩm  : 1030 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
         1.280.000 ₫Giá
         Đồng hồ đo điện KYORITSU 1051 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1051
         • Mới
          Mã sản phẩm  : 1051 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
          7.560.000 ₫Giá
          Đồng hồ đo điện KYORITSU 1051 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1051
          • Mới
           Mã sản phẩm  : 1051 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
           7.560.000 ₫Giá
           Đồng hồ đo điện KYORITSU 1052 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1052
           • Mới
            Mã sản phẩm  : 1052 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
            8.540.000 ₫Giá
            Đồng hồ đo điện KYORITSU 1052 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1052
            • Mới
             Mã sản phẩm  : 1052 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : Thailand (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
             8.540.000 ₫Giá
             Đồng hồ đo điện KYORITSU 1061 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1061
             • Mới
              Đồng hồ đo điện KYORITSU 1061 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1061
              • Mới
               Mã sản phẩm  : 1061 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
               11.490.000 ₫Giá
               Đồng hồ đo điện KYORITSU 1061 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1061
               • Mới
                Mã sản phẩm  : 1061 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                11.490.000 ₫Giá
                Đồng hồ đo điện KYORITSU 1062 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1062
                • Mới
                 Đồng hồ đo điện KYORITSU 1062 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1062
                 • Mới
                  Mã sản phẩm  : 1062 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                  12.980.000 ₫Giá
                  Đồng hồ đo điện KYORITSU 1062 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1062
                  • Mới
                   Mã sản phẩm  : 1062 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                   12.980.000 ₫Giá
                   Đồng hồ đo điện KYORITSU 1109S đồng hồ vạn năng KYORITSU 1109S
                   • Mới
                    Mã sản phẩm  : 1109S Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                    1.170.000 ₫Giá
                    Đồng hồ đo điện KYORITSU 1109S đồng hồ vạn năng KYORITSU 1109S
                    • Mới
                     Mã sản phẩm  : 1109S Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                     1.170.000 ₫Giá
                     Đồng hồ đo điện KYORITSU 1110 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1110
                     • Mới
                      Mã sản phẩm  : 1110 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                      1.180.000 ₫Giá
                      Đồng hồ đo điện KYORITSU 1110 đồng hồ vạn năng KYORITSU 1110
                      • Mới
                       Mã sản phẩm  : 1110 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                       1.180.000 ₫Giá
                       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2000A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2000AĐồng hồ đo điện KYORITSU 2000A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2000A
                       • Mới
                        Mã sản phẩm  : 2000 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                        2.160.000 ₫Giá
                        Đồng hồ đo điện KYORITSU 2000A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2000AĐồng hồ đo điện KYORITSU 2000A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2000A
                        • Mới
                         Mã sản phẩm  : 2000 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                         2.160.000 ₫Giá
                         Đồng hồ đo điện KYORITSU 2001A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2001AĐồng hồ đo điện KYORITSU 2001A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2001A
                         • Mới
                          Mã sản phẩm  : 2001 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                          2.640.000 ₫Giá
                          No Product available
                          Đồng hồ đo điện KYORITSU 2001A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2001AĐồng hồ đo điện KYORITSU 2001A đồng hồ vạn năng KYORITSU 2001A
                          • Mới
                           Mã sản phẩm  : 2001 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                           No Product available
                           2.640.000 ₫Giá
                           Đồng hồ đo điện KYORITSU 2012RA đồng hồ vạn năng KYORITSU 2012RAĐồng hồ đo điện KYORITSU 2012RA đồng hồ vạn năng KYORITSU 2012RA
                           • Mới
                            Mã sản phẩm  : 2012RA Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                            3.170.000 ₫Giá
                            Đồng hồ đo điện KYORITSU 2012RA đồng hồ vạn năng KYORITSU 2012RAĐồng hồ đo điện KYORITSU 2012RA đồng hồ vạn năng KYORITSU 2012RA
                            • Mới
                             Mã sản phẩm  : 2012RA Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                             3.170.000 ₫Giá
                             but-dien-thong-minh-kyoritsu-171-but-dien-khong-tiep-xuc-k171-kyoritsu-171
                             • Mới
                              but-dien-thong-minh-kyoritsu-171-but-dien-khong-tiep-xuc-k171-kyoritsu-171
                              • Mới
                               Mã sản phẩm  : 171 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                               2.850.000 ₫Giá
                               but-dien-thong-minh-kyoritsu-171-but-dien-khong-tiep-xuc-k171-kyoritsu-171
                               • Mới
                                Mã sản phẩm  : 171 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                2.850.000 ₫Giá
                                but-dien-thong-minh-kyoritsu-5711-but-dien-khong-tiep-xuc-K5711-kyoritsu-5711
                                • Mới
                                 Mã sản phẩm  : 5711B Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                 770.000 ₫Giá
                                 but-dien-thong-minh-kyoritsu-5711-but-dien-khong-tiep-xuc-K5711-kyoritsu-5711
                                 • Mới
                                  Mã sản phẩm  : 5711B Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                  770.000 ₫Giá
                                  • Mới
                                   Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002PA Ampe Kìm KYORITSU 2002PA
                                   • Mới
                                    Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002PA Ampe Kìm KYORITSU 2002PA
                                    • Mới
                                     Mã sản phẩm  : 2002PA Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                     3.110.000 ₫Giá
                                     Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002PA Ampe Kìm KYORITSU 2002PA
                                     • Mới
                                      Mã sản phẩm  : 2002PA Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                      3.110.000 ₫Giá
                                      • Mới
                                       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002R Ampe Kìm KYORITSU 2002R
                                       • Mới
                                        Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002R Ampe Kìm KYORITSU 2002R
                                        • Mới
                                         Mã sản phẩm  : 2002R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                         4.890.000 ₫Giá
                                         Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002R Ampe Kìm KYORITSU 2002R
                                         • Mới
                                          Mã sản phẩm  : 2002R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                          4.890.000 ₫Giá
                                          • Mới
                                           Đồng hồ đo điện KYORITSU 2003A Ampe Kìm KYORITSU 2003A
                                           • Mới
                                            Đồng hồ đo điện KYORITSU 2003A Ampe Kìm KYORITSU 2003A
                                            • Mới
                                             Mã sản phẩm  : 2003A Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                             5.130.000 ₫Giá
                                             Đồng hồ đo điện KYORITSU 2003A Ampe Kìm KYORITSU 2003A
                                             • Mới
                                              Mã sản phẩm  : 2003A Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                              5.130.000 ₫Giá
                                              • Mới
                                               Đồng hồ đo điện KYORITSU 2007R Ampe Kìm KYORITSU 2007R
                                               • Mới
                                                Đồng hồ đo điện KYORITSU 2007R Ampe Kìm KYORITSU 2007R
                                                • Mới
                                                 Mã sản phẩm  : 2007R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                 1.820.000 ₫Giá
                                                 Đồng hồ đo điện KYORITSU 2007R Ampe Kìm KYORITSU 2007R
                                                 • Mới
                                                  Mã sản phẩm  : 2007R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                  1.820.000 ₫Giá
                                                  • Mới
                                                   Đồng hồ đo điện KYORITSU 2009R Ampe Kìm KYORITSU 2009R
                                                   • Mới
                                                    Đồng hồ đo điện KYORITSU 2009R Ampe Kìm KYORITSU 2009R
                                                    • Mới
                                                     Mã sản phẩm  : 2009R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                     5.550.000 ₫Giá
                                                     Đồng hồ đo điện KYORITSU 2009R Ampe Kìm KYORITSU 2009R
                                                     • Mới
                                                      Mã sản phẩm  : 2009R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                      5.550.000 ₫Giá
                                                      • Mới
                                                       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2010 Ampe Kìm KYORITSU 2010
                                                       • Mới
                                                        Đồng hồ đo điện KYORITSU 2010 Ampe Kìm KYORITSU 2010
                                                        • Mới
                                                         Mã sản phẩm  : 2010 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                         11.810.000 ₫Giá
                                                         Đồng hồ đo điện KYORITSU 2010 Ampe Kìm KYORITSU 2010
                                                         • Mới
                                                          Mã sản phẩm  : 2010 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                          11.810.000 ₫Giá