By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.
cam-bien-nhiet-do-khong-tiep-xuc-sentest-NS10P-infrared-thermometer.png
 • Đang bán!
 • Mới
Tin tức mới nhất của chúng tôi
Ampe Kìm đo điện đa năng ☎ : ⓿❷❽❻❷❺❸❼❷❷❶
Ampe Kìm đo điện đa năng

Ampe Kìm đo điện đa năng Đặt hàng trực tuyến tại ➡ https://thietbidainam.vn giá tốt ⭐ . Hỗ trợ đặt hàng trực tuyến | ☎ : ⓿❷❽❻❷❺❸❼❷❷❶

22 Sản phẩm

Lưới
Lưới-2
Danh sách
Danh sách-2
Mục lục

Bộ lọc hoạt động

 • Mới
  Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002R Ampe Kìm KYORITSU 2002R
  • Mới
   Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002R Ampe Kìm KYORITSU 2002R
   • Mới
    Mã sản phẩm  : 2002R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
    4.890.000 ₫Giá
    Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002R Ampe Kìm KYORITSU 2002R
    • Mới
     Mã sản phẩm  : 2002R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
     4.890.000 ₫Giá
     • Mới
      Đồng hồ đo điện KYORITSU 2003A Ampe Kìm KYORITSU 2003A
      • Mới
       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2003A Ampe Kìm KYORITSU 2003A
       • Mới
        Mã sản phẩm  : 2003A Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
        5.130.000 ₫Giá
        Đồng hồ đo điện KYORITSU 2003A Ampe Kìm KYORITSU 2003A
        • Mới
         Mã sản phẩm  : 2003A Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
         5.130.000 ₫Giá
         • Mới
          Đồng hồ đo điện KYORITSU 2007R Ampe Kìm KYORITSU 2007R
          • Mới
           Đồng hồ đo điện KYORITSU 2007R Ampe Kìm KYORITSU 2007R
           • Mới
            Mã sản phẩm  : 2007R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
            1.820.000 ₫Giá
            Đồng hồ đo điện KYORITSU 2007R Ampe Kìm KYORITSU 2007R
            • Mới
             Mã sản phẩm  : 2007R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
             1.820.000 ₫Giá
             • Mới
              Đồng hồ đo điện KYORITSU 2009R Ampe Kìm KYORITSU 2009R
              • Mới
               Đồng hồ đo điện KYORITSU 2009R Ampe Kìm KYORITSU 2009R
               • Mới
                Mã sản phẩm  : 2009R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                5.550.000 ₫Giá
                Đồng hồ đo điện KYORITSU 2009R Ampe Kìm KYORITSU 2009R
                • Mới
                 Mã sản phẩm  : 2009R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                 5.550.000 ₫Giá
                 • Mới
                  Đồng hồ đo điện KYORITSU 2010 Ampe Kìm KYORITSU 2010
                  • Mới
                   Đồng hồ đo điện KYORITSU 2010 Ampe Kìm KYORITSU 2010
                   • Mới
                    Mã sản phẩm  : 2010 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                    11.810.000 ₫Giá
                    Đồng hồ đo điện KYORITSU 2010 Ampe Kìm KYORITSU 2010
                    • Mới
                     Mã sản phẩm  : 2010 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                     11.810.000 ₫Giá
                     • Mới
                      Đồng hồ đo điện KYORITSU 2200R Ampe Kìm KYORITSU 2200R
                      • Mới
                       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2200R Ampe Kìm KYORITSU 2200R
                       • Mới
                        Mã sản phẩm  : 2200R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                        1.880.000 ₫Giá
                        Đồng hồ đo điện KYORITSU 2200R Ampe Kìm KYORITSU 2200R
                        • Mới
                         Mã sản phẩm  : 2200R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                         1.880.000 ₫Giá
                         • Mới
                          Đồng hồ đo điện KYORITSU 2200 Ampe Kìm KYORITSU 2200
                          • Mới
                           Đồng hồ đo điện KYORITSU 2200 Ampe Kìm KYORITSU 2200
                           • Mới
                            Mã sản phẩm  : 2200 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                            1.380.000 ₫Giá
                            Đồng hồ đo điện KYORITSU 2200 Ampe Kìm KYORITSU 2200
                            • Mới
                             Mã sản phẩm  : 2200 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                             1.380.000 ₫Giá
                             Đồng hồ đo điện KYORITSU 2204R Ampe Kìm KYORITSU 2204R
                             • Mới
                              Đồng hồ đo điện KYORITSU 2204R Ampe Kìm KYORITSU 2204R
                              • Mới
                               Mã sản phẩm  : 2204R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                               0 ₫Giá
                               Đồng hồ đo điện KYORITSU 2204R Ampe Kìm KYORITSU 2204R
                               • Mới
                                Mã sản phẩm  : 2204R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                0 ₫Giá
                                • Mới
                                 Đồng hồ đo điện KYORITSU 2210R Ampe Kìm KYORITSU 2210R
                                 • Mới
                                  Đồng hồ đo điện KYORITSU 2210R Ampe Kìm KYORITSU 2210R
                                  • Mới
                                   Mã sản phẩm  : 2210R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                   6.640.000 ₫Giá
                                   Đồng hồ đo điện KYORITSU 2210R Ampe Kìm KYORITSU 2210R
                                   • Mới
                                    Mã sản phẩm  : 2210R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                    6.640.000 ₫Giá
                                    • Mới
                                     Đồng hồ đo điện KYORITSU 2033 Ampe Kìm KYORITSU 2033
                                     • Mới
                                      Đồng hồ đo điện KYORITSU 2033 Ampe Kìm KYORITSU 2033
                                      • Mới
                                       Mã sản phẩm  : 2033 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                       3.500.000 ₫Giá
                                       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2033 Ampe Kìm KYORITSU 2033
                                       • Mới
                                        Mã sản phẩm  : 2033 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                        3.500.000 ₫Giá
                                        • Mới
                                         Đồng hồ đo điện KYORITSU 2046R Ampe Kìm KYORITSU 2046R
                                         • Mới
                                          Đồng hồ đo điện KYORITSU 2046R Ampe Kìm KYORITSU 2046R
                                          • Mới
                                           Mã sản phẩm  : 2046R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                           4.140.000 ₫Giá
                                           Đồng hồ đo điện KYORITSU 2046R Ampe Kìm KYORITSU 2046R
                                           • Mới
                                            Mã sản phẩm  : 2046R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                            4.140.000 ₫Giá
                                            • Mới
                                             Đồng hồ đo điện KYORITSU 2055 Ampe Kìm KYORITSU 2055
                                             • Mới
                                              Đồng hồ đo điện KYORITSU 2055 Ampe Kìm KYORITSU 2055
                                              • Mới
                                               Mã sản phẩm  : 2055 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                               3.600.000 ₫Giá
                                               Đồng hồ đo điện KYORITSU 2055 Ampe Kìm KYORITSU 2055
                                               • Mới
                                                Mã sản phẩm  : 2055 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                3.600.000 ₫Giá
                                                • Mới
                                                 Đồng hồ đo điện KYORITSU 2056R Ampe Kìm KYORITSU 2056R
                                                 • Mới
                                                  Đồng hồ đo điện KYORITSU 2056R Ampe Kìm KYORITSU 2056R
                                                  • Mới
                                                   Mã sản phẩm  : 2056R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                   4.530.000 ₫Giá
                                                   Đồng hồ đo điện KYORITSU 2056R Ampe Kìm KYORITSU 2056R
                                                   • Mới
                                                    Mã sản phẩm  : 2056R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                    4.530.000 ₫Giá
                                                    • Mới
                                                     Đồng hồ đo điện KYORITSU 2117R Ampe Kìm KYORITSU 2117R
                                                     • Mới
                                                      Đồng hồ đo điện KYORITSU 2117R Ampe Kìm KYORITSU 2117R
                                                      • Mới
                                                       Mã sản phẩm  : 2117R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                       1.880.000 ₫Giá
                                                       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2117R Ampe Kìm KYORITSU 2117R
                                                       • Mới
                                                        Mã sản phẩm  : 2117R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                        1.880.000 ₫Giá
                                                        • Mới
                                                         Đồng hồ đo điện KYORITSU 2300R Ampe Kìm KYORITSU 2300R
                                                         • Mới
                                                          Đồng hồ đo điện KYORITSU 2300R Ampe Kìm KYORITSU 2300R
                                                          • Mới
                                                           Mã sản phẩm  : 2300R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                           2.270.000 ₫Giá
                                                           Đồng hồ đo điện KYORITSU 2300R Ampe Kìm KYORITSU 2300R
                                                           • Mới
                                                            Mã sản phẩm  : 2300R Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                            2.270.000 ₫Giá
                                                            • Mới
                                                             Đồng hồ đo điện KYORITSU 2608A Ampe Kìm KYORITSU 2608A
                                                             • Mới
                                                              Đồng hồ đo điện KYORITSU 2608A Ampe Kìm KYORITSU 2608A
                                                              • Mới
                                                               Mã sản phẩm  : 2608A Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                               1.840.000 ₫Giá
                                                               Đồng hồ đo điện KYORITSU 2608A Ampe Kìm KYORITSU 2608A
                                                               • Mới
                                                                Mã sản phẩm  : 2608A Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                1.840.000 ₫Giá
                                                                • Mới
                                                                 Đồng hồ đo điện KYORITSU 2500 Ampe Kìm KYORITSU 2500
                                                                 • Mới
                                                                  Đồng hồ đo điện KYORITSU 2500 Ampe Kìm KYORITSU 2500
                                                                  • Mới
                                                                   Mã sản phẩm  : 2500 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                   7.550.000 ₫Giá
                                                                   Đồng hồ đo điện KYORITSU 2500 Ampe Kìm KYORITSU 2500
                                                                   • Mới
                                                                    Mã sản phẩm  : 2500 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                    7.550.000 ₫Giá
                                                                    • Mới
                                                                     Đồng hồ đo điện KYORITSU 2510 Ampe Kìm KYORITSU 2510
                                                                     • Mới
                                                                      Đồng hồ đo điện KYORITSU 2510 Ampe Kìm KYORITSU 2510
                                                                      • Mới
                                                                       Mã sản phẩm  : 2510 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                       14.010.000 ₫Giá
                                                                       Đồng hồ đo điện KYORITSU 2510 Ampe Kìm KYORITSU 2510
                                                                       • Mới
                                                                        Mã sản phẩm  : 2510 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                        14.010.000 ₫Giá
                                                                        • Mới
                                                                         Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002PA Ampe Kìm KYORITSU 2002PA
                                                                         • Mới
                                                                          Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002PA Ampe Kìm KYORITSU 2002PA
                                                                          • Mới
                                                                           Mã sản phẩm  : 2002PA Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                           3.110.000 ₫Giá
                                                                           Đồng hồ đo điện KYORITSU 2002PA Ampe Kìm KYORITSU 2002PA
                                                                           • Mới
                                                                            Mã sản phẩm  : 2002PA Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                            3.110.000 ₫Giá
                                                                            • Mới
                                                                             Đồng hồ đo điện KYORITSU 2127R Ampe kìm KYORITSU 2127R
                                                                             • Mới
                                                                              Đồng hồ đo điện KYORITSU 2127R Ampe kìm KYORITSU 2127R
                                                                              • Mới
                                                                               2.730.000 ₫Giá
                                                                               Đồng hồ đo điện KYORITSU 2127R Ampe kìm KYORITSU 2127R
                                                                               • Mới
                                                                                2.730.000 ₫Giá
                                                                                • Mới
                                                                                 Clamp-Meters-kyoritsu-2031-ampekim-kyoritsu-2031-thiet-bi-do-kyoritsu-2031-dung-cu-do-kyoritsu-2031-kep-dong-k2031-ampe-kim-acdc
                                                                                 • Mới
                                                                                  Clamp-Meters-kyoritsu-2031-ampekim-kyoritsu-2031-thiet-bi-do-kyoritsu-2031-dung-cu-do-kyoritsu-2031-kep-dong-k2031-ampe-kim-acdc
                                                                                  • Mới
                                                                                   Mã sản phẩm  : 2031 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                                   1.960.000 ₫Giá
                                                                                   Clamp-Meters-kyoritsu-2031-ampekim-kyoritsu-2031-thiet-bi-do-kyoritsu-2031-dung-cu-do-kyoritsu-2031-kep-dong-k2031-ampe-kim-acdc
                                                                                   • Mới
                                                                                    Mã sản phẩm  : 2031 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                                    1.960.000 ₫Giá
                                                                                    Đồng hồ đo điện KYORITSU 2040 Ampe Kìm KYORITSU 2040
                                                                                    • Mới
                                                                                     Đồng hồ đo điện KYORITSU 2040 Ampe Kìm KYORITSU 2040
                                                                                     • Mới
                                                                                      Mã sản phẩm  : 2040 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                                      0 ₫Giá
                                                                                      No Product available
                                                                                      Đồng hồ đo điện KYORITSU 2040 Ampe Kìm KYORITSU 2040
                                                                                      • Mới
                                                                                       Mã sản phẩm  : 2040 Tên thương hiệu : Kyoritsu Nơi sản xuất : China (Thương hiệu Nhật Bản) Bảo hành sản phẩm : 12 tháng
                                                                                       No Product available
                                                                                       0 ₫Giá